ประวัติความเป็นมา

  วิ่งสวมกระสอบเป็นกีฬาพื้นเมืองของภาคกลาง แต่นิยมเล่นกันอย่าง
แพร่หลายในหลายๆ จังหวัด วิ่งสวมกระสอบเป็นกีฬาประเภทเสริมสร้างความสนุกสนานรื่นเริง ช่วยฝึกผู้เล่นมีการก้าวเท้าเป็นระยะเท่าๆ กัน และยังฝึกให้มีหลักในการทรงตัวดีด้วย สันนิษฐานว่ากีฬาวิ่งสวมกระสอบ จะดัดแปลง
รูปแบบและวิธีการเล่นมาจากกีฬาวิ่งวัวคน เพราะจากหลักฐานพบว่ามีการแข่งขันกีฬาวิ่งสวมกระสอบมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในงานกรีฑาของ
กรมศึกษาธิการ เมื่อ ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2445) ปรากฏว่ามีรายการแข่งขัน
วิ่งสวมกระสอบอยู่ด้วย ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า “วิ่งวัวสวมกระสอบ” จากนั้นใน ร.ศ.123 (พ.ศ.2447) กรมศึกษาธิการก็ได้จัดให้มีการแข่งขันวิ่งสวมกระสอบ โดยเรียกชื่อว่า “วิ่งสวมกระสอบ” และจัดให้มีการแข่งขันวิ่งสวมกระสอบในกรีฑาของกระทรวงธรรมการ เป็นประจำแทบทุกปีเรื่อยมา 
กีฬาวิ่งสวมกระสอบนอกจากจะเป็นที่นิยมเล่นกันในภาคกลางแล้ว ยังแพร่หลายเป็นที่นิยมเล่นของภาคต่างๆ ด้วย เช่น ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เมืองภูเก็ต เมื่อ ร.ศ.128 (พ.ศ.2452) ได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ การแข่งขันครั้งนี้ในประเภทการแข่งขันออกกำลังนั้น ปรากฏว่าได้จัดให้มีการแข่งขันวิ่งสวมกระสอบอยู่ด้วย และในการแข่งขันกรีฑานักเรียน ณ จังหวัดสตูล เนื่องในงานเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ได้จัดให้มีการ
แข่งขันวิ่งสวมกระสอบเช่นกัน ในปัจจุบันกีฬาวิ่งสวมกระสอบยังคงมีการเล่นแข่งขันกันอยู่โดยทั่วไป และมักจัดแข่งขันกันในหมู่เด็กนักเรียนในโรงเรียน หรืองานรื่นเริงประจำของจังหวัดหรือหมู่บ้านต่างๆ เพื่อความ
สนุกสนาน รื่นเริง


  กฏกติกา

1. นักกีฬาวิ่งแข่งสวมกระสอบนั้น จะต้องสวมกระสอบอยู่ตลอดเวลา โดยวิ่งภายในกระสอบ ห้ามกระโดด และให้ใช้วิธีวิ่งซอยเท้าเร็วๆ เท่านั้น

2. ถ้ากระสอบหลุดจากมือ จะต้องหยุดก่อน แล้วดึงกระสอบขึ้นโดยเร็วจึงวิ่งต่อได้ แต่ต้องไม่ให้เท้าหลุดออกจากกระสอบ
 
 ผู้แข่งขัน
  แข่งขันได้ทั้งชายและหญิง จำนวนผู้แข่งขันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน
อุปกรณืที่ใช้
       กระสอบข้าว (เชือกป่าน) โดยใช้กระสอบข้าว 1 ลูกต่อผู้แข่งขัน 1 คน
 สถานที่ใช้ในการแข่งขัน
     บริเวณสนามกว้างๆ เช่น สนามหญ้าในโรงเรียน สนามกีฬาทั่วไป โดยกำหนดเส้นยาวไว้ที่พื้นสนามด้านหนึ่งเป็นเส้นเริ่มต้นจากเส้นเริ่มต้น วัดระยะไปประมาณ 50 ม. ให้ทำเส้นยาวไว้ที่พื้นขนานกับเส้นเริ่มต้นถือเป็นเส้นชัย ในปัจจุบันสามารถใช้ลู่วิ่งตามสนามกีฬาทั่วๆ ไปได้
วิธีการเล่น 
ในปัจจุบันมีการแข่งขัน เป็นประเภทวิ่งเดี่ยว และประเภทวิ่งผลัด
1.  ประเภทวิ่งเดี่ยว
ผู้แข่งขันแต่ละคนจะได้รับกระสอบคนละ 1 ใบ และต้องใช้เท้าทั้งสองข้างสวมลงในกระสอบ โดยใช้มือทั้งสองข้างจับปากกระสอบให้แน่น จากนั้นนอนหงายเรียงเป็นแถวห่างกันพอประมาณด้านหลังเส้นเริ่มต้นให้ศรีษะจรดเส้นเริ่มต้นและหันศรีษะไปทางเส้นชัย
เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มแข่งขัน ผู้แข่งขันทุกคนลุกขึ้น แล้วกลับหลังหันวิ่งแข่งกันไปยัง เส้นชัย ผู้แข่งขันคนใดวิ่งถึงเส้นชัยก่อนคือผู้ชนะ
2.  ประเภทวิ่งผลัด 
     วิธีการแข่งขันจะเหมือนกับประเภทวิ่งเดี่ยว จะต่างกันตรงที่ เมื่อผู้แข่งขันคนแรกในทีมวิ่งไปถึง เส้นชัยแล้ว จะต้องวิ่งกลับมายังจุดเริ่มต้น เพื่อส่งกระสอบต่อให้ผู้แข่งขันร่วมทีมคนต่อไปวิ่งต่อ จนครบตามจำนวนผู้แข่งขันในทีม และเมื่อผู้แข่งขันคนสุดท้ายในทีมวิ่งเข้าถึงเส้นชัยก่อน ถือว่า ทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะ