เทียนโชค เซอร์วิส

ที่อยู่กิจการ  : 150/408 ถนน ดอนนก ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ชื่อ-ตำแหน่งผู้ให้ข้อมูล

ตำแหน่งผู้ให้ข้อมูล : นายเทียนโชค นาคะวิโรจน์  เจ้าของร้าน

ลักษณะของกิจการโดยสังเขป

จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน พิมพ์งาน เครื่องพิมพ์ เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

องค์กรเริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อไร (ปี พ.ศ.ใด)

พ.ศ. 2548

องค์กรมีใครเป็นผู้รับผิดชอบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ชื่อตำแหน่ง)

นายเทียนโชค นาคะวิโรจน์  เจ้าของร้าน

องค์กรมีพนักงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกี่คน(คิดเป็น%)

80%

องค์กรมีการปรับเปลี่ยนหรือซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ครั้งล่าสุด)เมื่อใด

เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2554 (สินค้าเข้าใหม่ทุกเดือน)

เทคโนโลยีมีอิทธิพลแค่ไหนต่อองค์กร

ใช้ในการประกอบกิจการทุกด้าน เช่น ในด้านบัญชี การจัดการเอกสารสินค้าคงคลัง เป็นส่วนประกอบในการโฆษณาและดำเนินกิจการ

 

องค์กรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานใด

องค์กรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานทางด้านบัญชี, งานของการบริการและการตลาด, งานการผลิต, งานพัสดุ, ครุภัณฑ์และทรัพย์สินและเครือข่ายสารสนเทศ INTERNET

องค์กรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับใด

องค์กรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปฏิบัติการประจำ TPS, สร้างมูลค่าเพิ่ม, ลดค่าใช้จ่าย, สร้างวิธีการทางการตลาดและปรับปรุงบริการเพื่อประสิทธิภาพและการประสานงาน

ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร เพราะเหตุใด

มีค่าใช้จ่ายสูง มีการอัพเกรดเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ ทำให้ไม่สามารถคงสินค้าใดสินค้าหนึ่งได้ในปริมาณมาก ค่าใช้จ่ายในการสั่งสินค้าสูง เพราะต้องสั่งในปริมาณมาก เนื่องจากเป็นการประหยัดค่าขนส่ง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบอย่างไร

มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการประกอบกิจการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านทางINTERNETใช้สำรวจข่าวสารข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและสั่งซื้อสินค้าเข้าสู่กิจการ