เว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

1. ส่วนของ Front End คือ ส่วนที่แสดงผลให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บไซต์นั่นเอง

หลังจากติดตั้ง Joomla! เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ เนื้อหาที่เราเห็นนี้เกิดจากการที่เราติดตั้งเนื้อหาตัวอย่างไว้ค่ะ   ลองคลิกเมนู หรือลิงค์ต่างๆ  พร้อมๆ กับสำรวจส่วนประกอบของหน้าเว็บไปด้วยนะคะ

หน้าเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla! จะประกอบไปด้วยส่วนของ Logo, เมนู, เนื้อหา, Login Form, Lastest News, Popular, Search box, Polls, Who’s Online, Advertisement, Banner, Feed

ในการจัดการเปลี่ยนเนื้อหาตัวอย่างให้เป็นเนื้อหาตามที่เราต้องการ ต้องกระทำในส่วนของ Back End ค่ะ
.

2. ส่วน Back End คือ ส่วนการจัดการเนื้อหารวมถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ สำหรับให้ผู้ดูแลเว็บไซต์เข้ามาบริหารจัดการเว็บไซต์ 

ให้ Login เข้าสู่ระบบ (http://www.yourdomain.com/administrator)

.

มาดูกันค่ะ ว่าหน้าบริการจัดการเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเว็บ ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ อะไรบ้าง

 

ที่ด้านบนทางซ้าย เป็นเมนูสำหรับจัดการเรื่องต่างๆ   ได้แก่ Site, Menus, Content, Components, Extensions, Tool และ Help (จะลงรายละเอียดภายหลังค่ะ)

ด้านบนทางขวาเป็นปุ่มให้คลิก Preview ดูหน้าเว็บไซต์ได้ง่าย เมื่อเรามีการจัดการเนื้อหา หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ    รูปซองจดหมาย คือ จำนวน Private Message ที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน, รูปคน คือ จำนวนสมาชิกที่ login อยู่ในระบบ

ถัดลงมาจากเมนูหลักเป็นรูป icon แทนเมนูที่ใช้งานบ่อยๆ มีไว้ให้เราคลิกใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น

ที่ด้านขวาเป็นข้อความต้อนรับจาก Joomla! เราสามารถคลิกที่สามเหลี่ยมสีเขียว ที่อยู่ด้านหน้าข้อความ Welcome to Joomla! เพื่อปิดย่อลงไปได้

ด้านล่างถัดลงเป็นข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ สามารถคลิกที่สามเหลี่ยมสีเขียว เพื่อให้แสดงข้อมูลให้เราเห็น  ได้แก่ ข้อมูลสมาชิกที่ login ใช้งานอยู่,  เนื้อหาที่มีคนคลิกอ่านมากที่สุด, เนื้อหาใหม่, ข้อมูลกลุ่มเมนูและจำนวนรายการเมนูในแต่ละกลุ่มเมนู

 

 

-Section คือ หมวดหมู่ใหญ่ที่สุด ซึ่งข้างในจะเป็นที่เก็บ Category ย่อย ๆ ภายใน

-Content คือ พื้นที่ ที่เก็บเนื้อหา Content จะอยู่ภายใน Category

-Category คือ หมวดหมู่ที่ใช้สำหรับเก็บเนื้อหา บทความไว้ภายใน Category จะอยู่ภายใน Section

    ความสัมพันธ์ระหว่าง Section และ Category มันเป็นยังไงจะได้เข้าใจและจัดการกับการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาของเราได้ดียิ่ง ขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการสืบค้นและทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซค์ของเราสามารถเข้าถึง เนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

        

 

 สมมุติว่าเรามีตู้เอกสาร 1 ตู้เปรียบเป็น Joomla และตู้เอกสารนั้นก็มีชั้นเอกสาร ชั้นเอกสารนี่เละครับเราจะเรียกว่า Section และภายในชั้นเอกสารเราจะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ เช่น หมวดหมู่ข่าวกีฬา หมวดหมู่ข่าวบังเทิง หมวดหมู่ข่าวต่างประเทศ พวกนี้เราจะเรียกว่า Category หรือ เราอาจเปรียบ Section เป็น Folder ใหญ ซึ่งภายในจะเก็บ Folder ในที่นี้ก็คือ Category หรือเราอาจเปรียบ Section เป็น folder ใหญ่ ซึ่งภายในจะเก็บ Folder ย่อยก็คือ Category และภายใน Category จะเป็นที่เก็บ Content item หรือไฟล์เอกสารและไฟล์ข้อมูลต่างๆของเรา