เนื่องจากพื้นเพเดิม เป็นคน จังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอยู่ที่ บ้านนาห่อม ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงอยากเล่า และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้คนไปเที่ยวกัน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งอารยธรรม วัฒนธรรมประเพณี เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา การแข่งเรือ สถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ผาแต้ม เป็นต้น ก่อนอื่นมารู้จักกับคำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี กัน ดังนี้

คำขวัญ ประจำจังหวัด
"เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์"

             จะเห็นได้ว่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ เป็นจังหวัดที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครๆ นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำมูล และแม่น้ำโขง ซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ได้ใช้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิต และทำมาหากิน เช่น จับปลา ปลูกผัก ปลูกพืชสวนครัว รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำรายได้เข้าจังหวัด นอกจากนี้แม่น้ำสายดังกล่าวยังเป็นที่มาของแหล่งอารยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมา เป็นเวลาหลายชั่วอายุคน      จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช (Khorat Basin) โดยสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่ำ เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแม่น้ำโขง เป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม และมีลำน้ำใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ลำเซบกลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่สำคัญคือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา

                  

ที่มา : http://travel.thaiza.com/.html สืบค้น [สืบค้น 28 มกราคม 2554]

            เมื่อครั้งยังเด็ก ได้ไปเที่ยว แม่น้ำสองสี อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี   แม่น้ำสองสี เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่ไหลมาบรรจบกัน ตรงที่บรรจบกันนั้น เกิดเป็นสองสี คือ แม่น้ำมูล มีสีขุ่น และแม่น้ำโขง มีสีใส แม่น้ำทั้งสองสี ความขุ่นและความใสของแม่น้ำนั้น  มองเห็นชัดเจน และได้นั่งเรือข้ามไปฝั่งประเทศลาว ซึ่ง อาได้ซื้อผ้ามาตัดชุดกระโปรงให้ ซึ่งผ้าที่ฝั่งประเทศลาวนั้น ราคาถูกมาก ประมาณเมตรละ 8 บาท โดยหลังกลับจากไปเที่ยวมา อาก็ตัดชุดใหม่ให้คนละหนึ่งชุดกับน้อง ซึ่งเป็นชุดกระโปรงชุดแรก โดยอาออกแบบให้เป็นคอวีปกทั้งด้านหน้าด้านหลัง เป็นผ้าสีเขียวลายดอกไม้สีขาว เนื้อผ้าจะนุ่มคล้ายผ้าฝ้าย ส่วนน้องสาวได้สวมชุด ซึ่งอาออกแบบเป็นคอตั้งและทิ้งชายผ้าไว้ผูกโบว์ที่คอ กระโปรงทรงเอ เราทั้งสองคนจึงได้สวมชุด ที่ตัดจากผ้าที่ซื้อมาจากฝั่งลาว ซึ่งอาออกแบบและตัดด้วยตัวเอง จากนั้น พวกเราก็ได้สวมชุดนั้นอยู่บ่อยครั้ง

             

ที่มา : http://travel.thaiza.com/.html สืบค้น [28 มกราคม 2554]

                  แม่น้ำสองสีหรือดอนด่านปากแม่น้ำมูล อยู่ในเขตบ้านเวินบึก นั่งเรือจากตัวอำเภอโขงเจียมไปประมาณ 5 นาที เป็นบริเวณที่แม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงเกิดเป็นสีของแม่น้ำที่ต่างกันจึงเรียกกันอย่างคล้องจองว่า " โขงสีปูน มูลสีคราม" จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจน คือ บริเวณลาดริมตลิ่งหน้าวัดโขงเจียม และบริเวณบางส่วนของหมู่บ้านห้วยหมาก ในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่เห็นความแตกต่างของสีน้ำได้ชัดเจนที่สุด   โดยสามารถแวะซื้อของที่ระลึกที่ตลาดหมู่บ้านในฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อีกด้วย

                ปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดความแปลกใจ ให้กับผู้ที่ได้พบเห็น ของแม่น้ำ   สองสี ในอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นั้น เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความสวยงามบ้าง บางครั้งก็สร้างความพิศวงให้กับผู้พบเห็น ซึ่งอาจมีมุมมองที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า ผู้คนที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่ได้มีโอกาสอยู่กับธรรมชาติอย่างเต็มที่ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยตามมา จะพบว่าท้ายที่สุดแล้ว ทุกคน ต่างก็ต้องการรับรู้ความรื่นรมย์ ของธรรมชาติ  ทำให้เกิดความสงบ และร่างกายมีสุขภาพดี เพราะได้หายใจเต็มปอดที่ไม่มีควันพิษ

อ้างอิง ที่มา : http://www.paiduaykan.com/76_province/Northeast/ubonratchathani/patam.html

สืบค้น [28 มกราคม 2554]

http://travel.thaiza.com/.html สืบค้น [28 มกราคม 2554]

http://www.sadoodta.com/content/.html สืบค้น [28 มกราคม 2554]