โครงสร้างการจัดเก็บเนื้อหา

 

กีต้า และวิธีการเล่นกีต้า

 
                        มารู้จักกีต้าร์กันก่อน
                                        ประวัติกีต้าร์
                                        ประเภทของกีต้าร์
                                        ส่วนประกอบของกีต้าร์
                        ทฤษฎีดนตรี
                                        บทที่ 1 พื้นฐานความรู้เรื่องโน๊ต
                                        บทที่ 2 โน๊ตบนคอกีต้าร์
                                        บทที่ 3 องค์ประกอบของคอร์ด
                                        บทที่ 4 องค์ประกอบของคอร์ด (2)
                                        บทที่ 5 การ Transpose คอร์ด
                                        บทที่ 6 สูตรโครงสร้างคอร์ด
                                        บทที่ 7 พื้นฐานการตีคอร์ด (1)
                                        บทที่ 8 พื้นฐานการตีคอร์ด (2)
                                        บทที่ 9 การหากลุ่มคอร์ดในคีย์ต่างๆ(1)
                                        บทที่ 10 การหากลุ่มคอร์ดในคีย์ต่างๆ(2)
                        เทคนิคการเล่น
                                       Hammer On
                                       Pull Off
                                       การสไลด์ (Slide)
                                       การดันสาย (Bending)
                                       การสั่นสาย (Vibrato)
                        การแกะเพลง
                                       ฟังเพลง
                                       หาคีย์เพลง
                                       หาคอร์ดในคีย์
                                       ฟังเพลงและใส่คอร์ด
                                       แกะไลน์กีตาร์
                        การตั้งสาย
                                       การตั้งสายจากคีย์บอร์ดหรือเปียโน
                                       การตั้งสายจากหลอดเทียบเสียง
                                       การตั้งสายกีตาร์ด้วยเครื่องตั้งสายกีตาร์
                                       การตั้งสายกีต้าร์จากเพลง
                        อุปกรณ์เสริม
                                       ปิ๊คกีต้าร์ (Pick)
                                       เครื่องตั้งสาย (Guitar Tuners)
                                       ขาตั้งกีต้าร์ (Guitar Stands)
                                       สายสะพาย (Guitar Straps)
                                       สายกีต้าร์ (Single Guitar Strings)
                                       อุปกรณ์ทำความสะอาดกีต้าร์ (Guitar Care)
                                       คาโป้ (Capos)
                                       Guitar Straplocks
                                       Guitar Pick Holders
                                       Slides
                                       Finger Exercisers
                                       Guitar Effects Mounts
                                       Footstools