ใบประกาศนียบัตร

การครอบตัดรูปภาพ 

1. คลิกรูปภาพ

2. คลิก ปุ่มเครื่องมือ ครอบตัด ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือรูปภาพ

Hosted by ImageHost.org

3. เลื่อน เส้นดำ ปรับรูปภาพ ตามที่ต้องการ

4. คลิก ปุ่มเครื่องมือ ครอบตัด ภาพปุ่ม อีกครั้ง เพื่อปิดเครื่องมือ

 

การจัดตำแหน่งรูปภาพ

 

การแทรกข้อความศิลป์
1. คลิก Word Art บนแถบเครื่องมือ รูปวาด 
2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกขึ้นมาให้เราเลือกรูปแบบ
3. เมื่อเลือกรูปแบบตามต้องการแล้ว คลิกตกลงจะขึ้นหน้าให้เราใส่ข้อความ
หมายเหตุ เราสามารถที่จะเข้าไปทำการปรับปรุงแก้ไข Word Art ได้โดยคลิกเลือ Word Art ที่ต้องการจะปรากฏแถบเครื่องมือให้เรา

การแทรกข้อความศิลป์

1. คลิก ข้อความศิลป์ (Word Art)  บนแถบเครื่องมือ รูปวาด 

2. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกรูปแบบ 

Hosted by ImageHost.org

3. เมื่อเลือกรูปแบบตามต้องการแล้ว คลิกตกลงจะขึ้นหน้าให้เราใส่ข้อความ

Hosted by ImageHost.org

หมายเหตุ เราสามารถที่จะเข้าไปทำการปรับปรุงแก้ไข Word Art ได้โดยคลิกเลือ Word Art ที่ต้องการจะปรากฏแถบเครื่องมือให้เรา

 

Photobucket

แบบฝึกทักษะ การสร้างใบประกา

ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.  แทรกรูป กรอบใบประกาศ

2.  กำหนดให้รูป กรอบใบประกาศ อยู่ด้านหลังสุด (คลิกขวา>ลำดับ > ย้ายไปไว้หลังข้อความ)

3.  ครอบตัดรูป กรอบใบประกาศ ให้มีขนาดพอดีกับขอบกระดาษ

4. ใส่ ตราสัญลักษณ์ หน่วยงาน ด้านบน กำหนดรูปให้ เป็น การตัดข้อความ > บนและล่าง

5. แทรกข้อความศิลป์  ชื่อหน่วยงาน เป็นตัวอักษร Angsana New  เปลี่ยนขนาดตัวอักษร 14 

6. เลือกแบบข้อความศิลป์ที่เหมาะสมในการใช้สร้างใบประกาศ

7. คลิกข้อความศิลป์ ที่สร้างขั้น  คลิกปุ่มเมนู การตัดข้อความ เลือก ทะลุผ่าน แล้วย้ายข้อความศิลป์ไปยังบริเวณที่ต้องการวาง 

8. แทรกกล่องข้อความ  ใส่ข้อความ กำหนดขนาดตัวอักษร 16  

    เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ประโยค ที่มี ชื่อผู้ได้รับใบประกาศ   ขนาดตัวอักษร   20 และ ตัวหน

    เปลี่ยนแบบอักษร ประโยค ที่มี ได้เข้าร่วมกิจกรรม..., เป็นนักเรียน... ให้เป็นตัวหน

9. แทรกรูป ลายเซ็นต์ กำหนด ลำดับ >  ย้ายไปไว้หน้าข้อความ 

 

ตัวอย่างใบประกาศ

Hosted by ImageHost.org

 

Hosted by ImageHost.org

 

ตราสัญลักษณ์

โรงเรียน 

เทศบาลนครหาดใหญ่

ลายเซ็นต์

กรอบใบประกาศ  คลิก!!!