รูปกล้วย
            รูปนี้เป็นรูปที่วาดตอนที่เรียนในวิชาพืชผู้ผลิต  โดยอาจารย์ให้วาดพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับพืชที่เราวาด  ฉันเลือกทำเรื่องต้นกล้วย เพราะเป็นพืชที่ฉันเห็นและรู้จักมันมาตั้งแต่เด็กอีกทั้งยังเป็นพืชที่อยู่คู่กับคนไทยมาแสนนาน  เป็นพืชที่ปลูกง่าย  ดูแลง่าย  เป็นพืชที่มีประโยชน์ทุกส่วน  
เริ่มตั้งแต่
            1.
ใบ  สามารถนำไปใช้ห่ออาหารได้
            2. 
ลำต้น   สามารถนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ได้
            3. 
ก้าน   เด็ก ๆ ชอบนำไปทำของเล่น เช่น ม้าก้านกล้วย
              4.
 ผล  นำไปทำอาหารได้ทั้งของคาวและของหวาน  ให้ประโยชน์ทางคุณค่าอาหารมาก
              5.  
ปลีกล้วย   นำไปประกอบอาหารได้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa paradisiacal L.Var. sapientum O.Ktze

วงศ์ : MUSACEAE