ที่มาและความสำคัญ

 เนื่องจากกลุ่มข้าพเจ้าได้รวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาหาความรู้เรื่องโครงงานในอินเทอร์เน็ตนั้น กลุ่มของข้าพเจ้าได้เจอเว็บหนึ่งที่ทำให้กลุ่มข้าพเจ้ามีความสนใจจึงได้ปรึกษากับภายในกลุ่มและเป็นเรื่องที่น่าสนใจได้มีความคิดเห็นตรงกันว่าจะนำเรื่อง การทำข้าวจี่ มาเชื่อมโยงกับวิชาคอมพิวเตอร์จนเกิดเป็นโครงงานเรื่อง การทำทำข้าวจี่

ข้าวจี่เป็นอาหารที่ชาวอีสานนิยมทำรับประทานในครัวเรือนเนื่องจากทำง่าย  ประหยัดและยังมีประเพณีที่เกี่ยวกับ ข้าวจี่ คือ บุญข้าวจี่ ประเพณีนี้จะมีขึ้นใน  เดือน  3  หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวขึ้นฉาง ซึ่งชาวอิสานถือว่าเป็นการบูชาข้าวครั้งสุดท้ายหลังจากการทำนา  โดยทุกบ้านจะทำข้าวจี่ไปถวายพระที่วัด  ตามวันที่กำหนดของแต่ละหมู่บ้าน