วันนี้มีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  มาให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รูปแบบการเช็คสต็อกสินค้า  และนำโปรแกรมมาลง  ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม และได้แนะนำเรื่องการทำบัญชี โดยการเช็คสต็อก สัปดาห์ละ  2  ครั้ง  วันอังคาร และ วันศุกร์