เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรได้จัดงานวันพ่อขึ้นมา  มีผู้ปกครองของนักเรียนมามากมายเด็กนักเรียนดีใจที่โรงเรียนจัดงานขึ้นมา ในงานวันนั้นมีการมอบรางวัลพ่อดีเด่นด้วยฉันดีใจที่ได้มีส่วนหนึ่งในการจัดงานร่วมกับโรงเรียนด้วย ได้เห็นเด็กนักเรียนดีใจที่ได้ไหว้พ่อของตัวเอง ซึ่งฉันไม่ได้กลับบ้านเพื่อไหว้พ่อแต่ฉันก็ดีใจที่เห็นภาพของพ่อลูกที่น่ารักแบบนี้

 

               

                            พิธีเปิดงานวันพ่อแห่งชาติที่โรงเรียน

                

                                    ครูฝึกสอนทุกคนร่วมพิธีเปิดงานวันพ่อ