ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นแนวการสอบกลางภาคเรียนที่2

1.ตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพ คือ.........................

2.น้ำหนัก หมายถึง......................

3.ส่วนสูง หมายถึง......................

4.สาเหตุของการมีน้ำหนักตัวเกินมี 5 อย่าง คือ.....................

5.การเผาผลาญอาหาร คือ.............................................

6.อาหารขยะ คือ........................................................

7.ยาลดความอ้วน คือ....................................................

8.ยาขับปัสสาวะ คือ......................................................

9.ยาระบาย คือ........................................................

10.โรคไทรอยด์เป็นพิษ หรือโรคคอพอกเป็นพิษ..................

11.กากใย คือ........................................................