ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต

   อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ในลักษณะของการสื่อสารที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และช่องทางการสื่อสารชนิดต่างๆ ไม่ได้เป็นการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งโดยตรง จึงทำให้เกิดได้ทั้งประโยชน์และโทษในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต

  

๓. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

       ๑. สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ทั่วโลก

       ๒. สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ เสมือนกับเราได้เข้าไปนั้งในห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลมากมายจากทั่วมุมโลก

       ๓. เปรียบเสมือนเวทีให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ภายในห้องสนทนาและกระดานข่าวเป็นการเปิดดลกกว้างและวิสัยทัศน์ในเรื่องที่สนใจ

       ๔. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

       ๕. สามารถเปิดการค้าได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องหาสถานที่จัดตั้งร้านและพนักงานบริการ แต่สามารถทำการค้าได้ด้วยตนเองคนเดียว และปิดการขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

       ๖.สามารถซื้อสินค้า  โดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้ายค้า  สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการ  การชำระเงินก็สะดวก  เช่น  ชำระผ่านทางบัตรเครติด  การหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร   และทางไปรษณีย์

       ๗.สามารถรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)เป็นการส่งจดหมายที่ไม่ต้องเสียค่าบริการและรับส่งจดหมายได้ทั่งภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากจดหมายที่เป็นข้อความแล้ว  ยังส่งบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆได้อีกด้วย  โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อบัตรอวยพร

       ๘.สามารถอ่านนิตยสาร  หนังสือพิมพ์  บทความ  และเรื่องราวต่าวๆ  ได้ฟรีเหมือนกับร้านซื้อหนังสือแบบนั้นมาอ่านเอง

       ๙.สามารถดิตประกาศข้อความต่างๆที่ต้องการประกาศให้ผู้อื่นทราบได้  เช่น ประกาศขายบ้าน  ประกาศสมัคงาน  ประกาศขอความช่วยเหลือ  เป็นต้น

       ๑๐.มีของฟรีอีกมากมายที่สามารถใช้บริการได้จากอินเทอร์เน็ต  เช่น  ภาพ  เพลง ภาพเคลื่อนไหวโปรแกรมคอมพิวเตอร์  พื้อที่สำหรับสร้าวเว็บไซต์  ดูหนัง  เกม เป็นต้น

 

                          ๒.โทษของอินเทอรเน็ต

         ๑.อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้คนมากมายเข้าไปใช้บริการ เป็นเวทีที่เปิดกว้างและให้อิสระกับทุกคนได้เข้ามาเขียนข้อมูล หรือติดประกาศต่างๆ โดยปราศจากการกลั่นกรองที่ดี ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงหรือไม่

         ๒.เกิดปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือรูปภาพ มารวบรวมขาย หรือที่เป็นปัญหาอย่างยิ่ง คื่อการตัดต่อภายบุคคลสฎคัญที่มีชื่อเสียงให้กลายเป็นภาพที่ส่อในทางอนาจารมาแผยแพร่ ทำให้บุคคลเหล่านั้นเสียหาย

         ๓.ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม เพราะการเล่นอินเทอร์เน็ต เช่น การล่อลวงหญิงไปในทางไม่ดี โดยรู้จักกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต การก่อคดีข่มขืน เนื่องเว็บไซต์โป๊

         ๔.ก่อให้เกิดปัญหาการหมกหมุ่นของเยาวชนที่เข้าไปในเว็บไซที่ไม่เป็นประโยชน์จนทำให้เกิด"โรคติดอินเทอร์เน็ต(wedaholic)"จะทำให้เกิดอัตรายต่อตนเองและสังคมได้

                              โรคติดอินเทอร์เน็ต (Webaholism)

           ลูกของท่านเป็นโรคนี้หรือเปล่า โรคยุคไอทีคือโรคติดอินเทอร์เน็ต มีรายงานจากคุณหมอและนักวิชาการยืนยันมาว่าโรคนี้ทำให้เสียสุขภาพ เงินทอง และอาจตัดขาดจากสังคม 

 

- โรคฮิตที่กำลังมาแรง อาจ กลายเป็นโรคฮิตอันดับต้นๆ ของเมืองไทยในอนาคตก็ได้ เรียกว่า โรคติดอินเทอร์เน็ต เวลาจำนวนมากถูกใช้ไปบนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ ซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือการอ่านอีเมล์หลายสิบฉบับที่กองอยู่ในตู้จดหมาย

- ดร. Kim Ju-han คุณหมออินเทอร์เน็ต (จาก Psyberweb เว็บไซต์) ได้แนะนำวิธีสังเกตคนที่เป็นโรคติดอินเทอร์เน็ตไว้ว่า คนเหล่านี้ จะถูกดูดซับเข้าสู่โลกเสมือนมากขึ้นทุกทีทุกที คือใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ ล้มเหลวกับความพยายามที่จะลดจำนวนชั่วโมงการใช้งานทุกครั้ง เพิกเฉยหรือไม่ให้ความสำคัญกับ เพื่อนหรือครอบครัว บางครั้งต้องโกหกเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเองด้วย และจะมีอาการเศร้าโศรกเสียใจทุกครั้งที่ต้องออกจากระบบหรือหยุดใช้อินเทอร์เน็ต

- ดร. Kimberly Young คุณหมออีกคนจาก University of Pittsburgh Medical School ได้วิเคราะห์ว่าโรคติดอินเทอร์เน็ตนี้ ถือเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่ง คือมีอาการสับสนแปรปรวนในจิตใจ (คุณหมอได้เผยแพร่ผลการศึกษานี้ ในอเมริกาตั้ง แต่ปี ค.ศ. 1996 แล้ว) อ่านมาถึงตรงนี้ บางคนอาจสงสัยว่าแล้วทำไมต้องเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต เหตุผลส่วนตัวคือ อินเทอร์เน็ตนั้นสนุก เพราะมีทั้งหนัง ทั้งเพลง ข่าวสาร ความรู้ เรื่องเซ็กซ์ คือมีทุกอย่าง การใช้อินเทอร์เน็ตยังไม่ต้องใส่ชื่อนามสกุลจริง ทำให้คนมีจิตใจฮึกเหิม กล้าพูด วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างเต็มที่ คนทุกคนบนอินเทอร์เน็ตยังมีความเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกั้นเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ หรืออายุ คือทุกคนสามารถพูดคุยกับคนแปลกหน้าได้ทุกเรื่องทุกเวลา คุณสมบัติเหล่านี้ เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนชอบอินเทอร์เน็ต เหตุผลของสังคมก็คือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ การศึกษา หรือบันเทิง ต่างก็พยายามเข้าสู่โลกอิเล็กทรอนิกส์ และสังคมสารสนเทศ ดังนั้นหลีกเลี่ยงยากมากที่คุณจะไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเลย

ดร. Kimberly Young ระบุว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ อย่างน้อย 4 อย่าง เป็นเวลานานอย่างน้อย 1 ปี ถือได้ว่ามีอาการติดอินเทอร์เน็ต *

- รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อกับอินเทอร์เน็ต
- มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้น
- ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้
- รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือหยุดใช้
- ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหาหรือคิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น
- หลอกคนในครอบครัวหรือ เพื่อน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเอง
- การใช้อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการสูญเสียงาน การเรียน และความสัมพันธ์ ยังใช้อินเทอร์เน็ตถึงแม้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
- มีอาการผิดปกติ อย่างเช่น หดหู่ กระวนกระวายเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต
-ใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตนานกว่าที่ตัวเองตั้งใจไว้

                                     คำถาม

                           กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

๑. ให้นักเรียนแต่ละคน ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ประเภทต่างๆ จากนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งนำมาติดในขนาด A4 หน้าละ ๒ เว็บไซต์ ให้นำมาคนละ ๒ หน้ากระดาษ A4

ตอบ  เว๊ปไซต์ข่าวอิสระ ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและข่าวอย่างเปิดกว้างและเป็นอิสระ นำเสนอข้อมูลข่าวสารรอบด้าน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปิดพื้นที่ข่าวการต่อสู้ของคนเล็กคนน้อยให้ปรากฎสู่สังคม |27578

 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏินิสิตของนิสิตสาขาวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่รวบรวมข่าวสารของมหาวิทยาลัยบูรพา และจังหวัดชลบุรี ทั้งข่าวสารเชิงลึก บทความ สารคดีเชิงข่าว รวมถึงสารคดีท่องเที่ยว |27765 เสื้อแดงเปิดศูนย์ข่าว DNN รับแจ้งเหตุ-ตอบโต้ข่าวรัฐหากพบสื่อรัฐ-สื่อหลักในกระแสที่บิดเบือนเตรียมแปล 5 ภาษาแจกองค์กรสิทธิ์ พร้อมรับซื้อภาพ-คลิปรัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชน 1 หมื่น 1แสนบาท / ด้านตำรวจอบรมมอไซด์รับจ้างเป็นสายลับ ... |28891

๒. ให้นักเรียนทุกคนนำข้อมูลของตนเองมารวบรวมใส่ในแฟ้มที่ครูได้จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นการสร้างคู่มือในการค้นหาเว็บไซต์ประเภทต่างๆ ร่วมกันในห้องเรียน และนักเรียนทุกคนก็สามารถนำไปใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้

ตอบ  การสร้างเว็บไซต์ - and - hosting อาจดูเหมือนข่มขู่ แต่ไม่ต้อง ว่าคุณกำลังมองหาเว็บไซต์ที่จะบอกโลกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณหรือเพียงส่วนหน้าเพื่อติดตามงานอดิเรกของคุณการตั้งค่าเว็บไซต์ของคุณเองเพื่อความสนุกสนานหรือธุรกิจได้ง่ายและไม่เจ็บปวด
แรกและสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการสร้าง - website - and - hosting เป็นเนื้อหา คุณจะต้องมีความคิดของสิ่งที่คุณต้องการได้ในเว็บไซต์ของคุณ ขณะนี้อาจดูเหมือนชัดเจนหลายคนเริ่มต้นในเว็บไซต์ของตนโดยไม่ต้องวางแผนที่ดี
ทำแผนที่จิตว่าเนื้อหาคุณจะต้องสำหรับเว็บไซต์ของคุณและสิ่งที่คุณสามารถปล่อยออก หากคุณมีปัญหาการติดตามทุกอย่างคุณยังสามารถวาดออกแผนที่
เมื่อคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการวางในเว็บไซต์ของคุณและที่คุณต้องการวางขั้นตอนถัดไปคือการหา บริษัท ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ ชนิดของพื้นที่คุณจะต้องขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ของคุณ
หากคุณมีการเข้าชมน้อยไซต์ส่วนบุคคลมีการสร้างเว็บไซต์และโฮสต์เว็บไซต์ฟรีใช้ได้ พวกเขาจะให้จำนวนหนึ่งของพื้นที่ email แบนด์วิธและฟรีในการแลกเปลี่ยนสำหรับการแสดงโฆษณาบนหน้าเว็บ แต่ถ้าคุณเกินกว่าที่ bandwidth เว็บไซต์ของคุณอาจจะลงวันหรือดังนั้นธุรกิจและผู้ที่คาดหวังมากจราจรหรือผู้ที่ไม่ต้องการจัดการกับโฆษณาน่าเกลียดบนหน้าเว็บของพวกเขาควรมีลักษณะเป็นเงินสร้างเว็บไซต์ - and - hosting เป็นร้านค้าที่ดีที่สุดในรอบและให้แน่ใจว่าคุณได้รับพื้นที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
หากท่านใหม่ที่หน้าเว็บคุณจะได้รับคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าและจัดการหน้าแม้ว่านี้อาจเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนิด
หากคุณกำลังจะลงทะเบียนโดเมน, เวลาที่จะทำคือเมื่อคุณได้รับ webspace ของคุณ รับสั้นง่ายต่อการจดจำคำหลัก นี้จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณสามารถแนะนำผู้เว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย บริการพื้นที่เว็บของคุณอาจจะมีบทบัญญัติจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ มีชื่อโดเมนประมาณ $ 20 ต่อปีในกรณีส่วนใหญ่ แต่ชื่อความต้องการสูงได้อีก ให้แน่ใจว่าคุณต่ออายุโดเมนทุกปีหรือคนที่สามารถขโมยมันไปจากคุณ
ด้านสุดท้ายของการตั้งค่าการสร้าง - website - and - hosting เป็นจริง coding ถ้าคุณรู้ HTML คุณสามารถสร้างหน้าตรงของคุณลงในเอกสารข้อความ แต่คนส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมเว็บไซต์พื้นที่ที่มีการควบคุมที่ดีเกินหน้าของพวกเขา
หากคุณไม่ได้มีประสบการณ์กับ HTML ที่คุณยังสามารถตั้งค่าหน้า จำนวนครอบครัวช่วยให้คุณสามารถใช้แม่แบบและตัวช่วยสร้างการตั้งค่าหน้าง่าย แน่นอนสำหรับหน้าธุรกิจมืออาชีพจริงๆคุณควรพูดคุยกับนักออกแบบมืออาชีพ
          
๓. ให้นักเรียนนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต

ตอบ  ระบบการศึกษาได้นำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการศึกษามากขึ้น ปัจจุบัน         อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย  เช่น

        การบริการทางธุรกิจ   อินเทอร์เน็ตเป็นลู่ทางใหม่ทางการค้า  เพราะผู้ขายสามารถประกอบธุรกิจทางการค้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  ลูกค้าสามารถชมภาพ  และรายละเอียดของสินค้าเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ในทันที  ณ  เครื่องของลูกค้าเอง  ผู้ขายเพียงแค่จัดเตรียมข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของตน ประหยัดเวลา  สามารถบริการขายลูกค้าได้ทั่วโลกพร้อมๆ กัน โดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพันธ์มากเท่าวิธีอื่น

        การบริการข้อมูลข่าวสาร  ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญไม่ว่าเรื่องใดๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ของตนไปยังผู้คนทั่วโลกได้โดยง่าย  

        การพบปะและสนทนากับผู้คน  สามารถส่งจดหมายที่เรียกว่า  อีเมล์  ผู้ใช้สามารถพิมพ์ประโยคโต้ตอบกับผู้คนที่อยู่กันคนละซีกโลกได้  หรือคุยผ่านเว็แคม เห็นหน้า ได้ยินเสียงได้

        การบริการซอฟต์แวร์  ในอินเทอร์เน็ตมีบริการซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยให้ได้ใช้  และสามารถโอนย้ายซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยมีทั้งทดลองใช้ก่อน  แบบใช้ฟรี  แบบที่ต้องเสียเงิน

                             

 

        ความบันเทิง   มีความสามารถในการนำเสนอความบันเทิงรูปแบบต่างๆ  เช่นเพลง  วิทยุ   เกมส์   การดูตัวอย่างภาพยนต์  เป็นต้น

                 

 

        การศึกษา  ใช้ในระบบการศึกษา ช่วยในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนการสอน E-libaray,E-learning ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                                                  

         ด้านการติดต่อสื่อสาร  เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล  ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือพูดคุยด้วยการส่งสัญญาณภาพและเสียง

        เป็นระบบสื่อสารพื้นที่จำลอง  ไม่มีข้อจำกัดทางศาสนา  เชื้อชาติ   ระบบการปกครอง  กฎหมาย

โทษของอินเทอร์เน็ตโทษของอินเทอร์เน็ต มีหลากหลายลักษณะทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหาย  ข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้อง แหล่งซื้อขายประกาศของผิดกฎหมาย  ขายบริการทางเพศ  ที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ

        -  อินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ  ไม่มีเจ้าของ   ทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก

        -  มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมาก

        -  ไม่มีระบบจัดการขัอมูลที่ดี  ทำให้การค้นหากระทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร

        -  เติบโตเร็วเกินไป

        -  ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง  ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวงหรือ

          ได้รับการกลั้นแกล้งจากเพื่อนใหม่

        -  ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจส่งผลเสียด้านการเรียนได้

        -  ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะสมกับเด็กๆ   ซึ่งควบคุมยาก

        -  ขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต  โทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้