บ้านสวนยอแซฟ  ตั้งอยู่ ณ  โรงเรียนซอแซฟอุปถัมภ์  จ.นครปฐม  สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเช่นเดียวกัน  เพราะเป็นสถานที่ที่จัดการเข้าค่ายลูกเสือให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่มีความสนใจ  พื้นที่และบริเวณโดยรอบเหมาะแก่การมาเข้าค่ายลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากจัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือมานานนับ  20  ปี  จึงมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน

 

  

 

     สถานที่แห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมาก  นับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปนั้น  หากไม่รู้มาก่อนว่าเป็นค่ายลูกเสือ  ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสถานที่พักตากอากาศก็เป็นได้  เนื่องด้วยอาณาบริเวณในนั้น  ต่างรายรอบด้วยธรรมชาติ  ความตระการตาด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติที่สวยงาม  อีกทั้งสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆ มากมาย

 

     หากกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือแล้ว  คงจะหนีไม่พ้นกับฐานที่ใช้ในการผจญภัยต่างๆ  ซึ่งเมื่อแรกเห็นต่างมีความประหลาดใจ  ว่าที่แห่งนี้จะมีฐานที่แปลกๆ อยู่อย่างหลากหลาย 

 

 

    

     อีกทั้งที่พักของลูกเสือนั้น  ต่างมีการจัดไว้เป็นสัดส่วนอย่างเป็นระเบียบ  ซึ่งทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกเสือ 

 

     สถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงนั้น  คือ  สุสานของชาวคริสต์  ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก  ตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงามตระการตา