1/11/53
1.ทำบอร์ดบุคลากร ที่ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวีดีโอเทปเพื่อการศึกษา รังสิต
2.สมัครเป็นสมาชิกเว็ป learners.in.th เพื่อรายงานการปฏิบัติงาน
******************************************************************
2/11/53
1.ทำการซ่อมฉากหลัง ที่ส่งมาจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเตรียมผลิตรายการ สายใย กศน.
******************************************************************
3/11/53
1.ทำการแยกฉากสายใย กศน. จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และนำมาศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวีดีโอเทปเพื่อการศึกษา รังสิต เพื่อจัดเตรียมผลิตรายการ
******************************************************************
4/11/53
1.จัดสตูดิโอ 1 ในทุกส่วน ทั้งฉาก แสง เพื่อเตรียมผลิตรายการ
2.จัดบอร์ดบุคลากรเพิ่มเติม
******************************************************************
5/11/53
1.ฝึกใช้โปรแกรมการตัด-ต่อ Premiere pro
2.ทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ WEB BLOG
******************************************************************
8/11/53
1.ได้ประสบการณ์การ ในการผลิตรายการจริง (สายใน กศน.)
******************************************************************
9/11/53
1.จัดสถานที่ห้องประชุม เตรียมความพร้อม เซ็ตโปรเจคเตอร์ เซ็ตไมค์ เสียง
2.ต้อนรับน้อง ๆ จากโรงเรียนพาณิชยการสุโขทัย ลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม
3.ชม วีดีทัศน์ เรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
4.พาน้อง ๆ ชมสตูดิโอและทดลองผลิตรายการโทรทัศน์
******************************************************************
10/11/53
1.ใช้โปรแกรมตัดต่อ Adobe Premier Pro
******************************************************************
11/11/53
1.ประชุมและแก้เอกสารที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
******************************************************************
12/11/53
1.ฝึกตัดต่อ โดยโปรแกรม Adobe Premier Pro
******************************************************************
15/11/53
1.ปรับแต่ง Web blog ของตัวเอง
******************************************************************

16/11/53
1.ตกแต่งรูปบุคลากร โดยโปรแกรม Photo Shop CS2
******************************************************************
17/11/53
1. เปลี่ยน ตกแต่ง บล็อกของตัวเอง
2.ฝึกใช้โปรแกรมตัด/ต่อ
******************************************************************
19/11/53
1. ผลิตรายการโทรทัศน์โดยความร่วมมือของ ETV กับ MICROSOFT ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมกล้องผลิตรายการโทรทัศน์
******************************************************************
22/11/53
1. นำฉากสายใย กศน จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มาที่ ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษารังสิต(สตูดิโอ 1) เพื่อเตรียมประกอบ
******************************************************************
23/11/53
1. ประกอบฉากสายใน กศน เพื่อเตรียมผลิตรายการ
******************************************************************
24/11/53 ถึง 26/11/53
1. เข้ารับการอบรมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา "การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น" โดย อ.รพีพัฒน์ ดีประวัติ อดีตผู้กำกับรายการไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท
******************************************************************