พื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ คำศัพท์ เพราะเป็นหัวใจในการสื่อความหมายให้อีกฝ่ายเข้าใจ แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาจจะเป็นเพราะจำไม่ค่อยได้ หรือท่องแล้วลืม ท่องแล้วก็ไม่ได้ใช้ ทำให้หลายคนเบื่อกับการเรียนคำศัพท์ วันนี้เราลองมาฝึกท่องศัพท์ง่ายๆด้วยการท่องผ่านชุดคำศัพท์คล้องจองของท่านอาจารย์ ดร. อาภรณ์ พฤษะศรี ที่วันนี้ขออนุญาตลงชุดที่หนึ่งก่อน และจะค่อยๆลงให้ครบชุดศัพท์คำคล้อง 3000 คำ เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาต่อไป

son (สัน)                                               บุตรชาย

ขาย                                                         sell (เส็ล)

tell (เท็ล)                                               บอก

ออก                                                        out (เอาท)                            

cow (เคา)                                              แม่วัว

หัว                                                          head (เฮ็ด)

get (เก็ท)                                               ได้รับ

จับ                                                           catch (แค็ช)

mat (แมท)                                            เสื่อ

เสือ                                                         tiger (ไท – เกอะ)