ภาพเห็ดโคนญี่ปุ่น ที่ กรุงเทพ ลาดพร้าว จำนวน 15 ก้อน

 

 

ดอกเห็ด

 

ดอกเห็ด

 

ดอกเห็ด