ขั้นตอนวิธีการตก
      การตกปลาด้วยวิธีนี้นะครับการใช้ปลาที่ยังไม่ได้ให้ปลาว่ายน้ำเพื่อล่อให้ ปลาช่อนเข้ามากินปลาที่เหยื่อล่อ อุปกรณ์ที่ต้องใช้เสริมเข้ามาก็จะเป็นพวกทุ่นเพื่อให้เราสามารถมองเห็นว่า ปลาเข้ามากินเหยื่อหรือไม่ และที่สำคัญก็จะช่วยให้เราลอยสายได้นั้นเอง การเกี่ยวเหยื่อเป็นนั้น ก็ต้องมีเทคนิคในการเกี่ยวเช่นกัน  เพราะถ้าหากเราเกี่ยวเหยื่อจนเหยื่อช้ำก็จะทำให้เหยื่อตายเร็ว การเกี่ยวเหยื่อส่วนใหญ่จะเกี่ยวกันบริเวณหลังของปลาเหยื่อ  บ้างก็เกี่ยวปลายหาง ให้เลือกเกี่ยวในส่วนที่ปลาเหยื่อเคลื่อนไหวน้อยที่สุดก็จะดีครับ การตกแบบนี้ยังสามารถนำมาใช้กับเหยื่อจำพวกกุ้ง หรือกบ เขียดเป็น ๆ ที่นำมาเป็นเหยื่อได้เช่นกัน

 

1. เหยื่อปลา(ปลาเป็น ๆ)
      การตกปลาช่อนโดยการใช้เหยื่อปลาเป็นนั้น ปลาที่นำมาใช้นั้นได้แก่ปลาขนาดเล็ก ๆ  ไม่โตมาก สำหรับที่เห็นใช้กันบ่อย ก็จะมีจำพวก ปลาไหล ปลาดุก ปลาช่อนขนาดเล็ก ๆ 


2.การใช้เหยื่อยาง (เหยื่อปลอม)
      การใช้เหยื่อยางนั้น อาจจะพูดได้ว่าเรื่องการเตรียมเหยื่อ หรืออุปกรณ์ในการตกนั้นเหมือนกับการตกปลาช่อนที่กล่าวไว้ช่วงแรก เลยก็ว่าได้  เหยื่อประเภทเหยื่อยางนั้นส่วนมากจะมีน้ำหนักค่อนข้างเบา  เราอาจจะใช้ตะกั่วขนาดเล็กมาติดไว้ตรงบริเวณสายหน้าสักนิด เพื่อให้เราสามารถตีสายได้ไกลขึ้น ส่วนที่สำคัญสำหรับการตกปลาช่อนโดยใช้เหยื่อยางแล้วตกใต้น้ำนั้นจะขึ้นอยู่ กับวิธีการตกครับ