เพลง  ฉันเป็นตัวอะไร

เนื้อเพลง

ฉันเป็นตัวอะไรบอกที  อ้าวบอกดีๆฉันมีรางวัลให้

ฉันนั้นมี 2 ขา  เดินมา  เสียงร้องหนานั้นเพราะจับใจ

ส่วนท่าเดินโฮะโอ้โฮะโอ  วางท่าก้ามโตเหนพลังข้างใน

ก่าบกาบก๋าบ ก๊าบกาบก่าบกาบ

หมายเหตุ    ขีดเส้นใต้สามารถเปลี่ยนได้  ตามชนิดของสัตว์

                เนื้อเพลงและทำนองโดย  นางสาวหิรัญญา  วิจิตรสมบัติ