ต่อมไทมัส

         ต่อมไทมัส (thymus gland) เป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่ง อยู่ในระบบน้ำเหลืองตำแหน่งของต่อมอยู่บริเวณทรวงอก สร้างไทโมซิน (thymosin) ที่เป็นเปบไทด์ กระตุ้นความสมบูรณ์ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน

         อยู่ในทรวงอกส่วนบน ระหว่างกระดูกอกกับหลอดเลือดใหญ่ อาจยื่นต่ำลงไปอยู่หน้าเยื่อหุ้มหัว ในเด็กเกิดใหม่มีขนาดโตกว่าในผู้ใหญ่มาก

          ต่อมไทมัสเป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่ง ของระยะการเติบโตของชีวิต ๒-๓ ปีหลังเกิดอัตราการเจริญเติบโตลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังเจริญต่อไปจนถึงระยะวัยรุ่น ต่อจากนั้นไปก็จะค่อยๆ ฝ่อเล็กลง

          ในช่วงการเจริญเติบโต ต่อมไทมัสมีสีชมพู ประกอบด้วย ๒ กลีบ รูปคล้ายพีระมิดแบนทางข้าง และขนาดอาจไม่เท่ากันกลีบทั้งสองของต่อมยึดกันไว้ด้วยพังผืดหลวมๆ
 
          ต่อมไทมัส นุ่ม ขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปตามอายุในเด็กจะมีรูปคล้ายสี่เหลี่ยมกว้าง ในผู้ใหญ่จะหดสั้น แต่ค่อนข้างแบน น้ำหนักประมาณ ๑๓ กรัมเมื่อเกิด ๓๗ กรัมในระยะหนุ่มสาว และ ๑๐ กรัม ในคนชรา

           มีลักษณะ 2 พู อยู่ตรงทรงอกรอบเส้นเลือดใหญ่ของห้วใจเป็นเนื้อเยื่อน้ำเหลือง ทำหน้าที่สร้างลิมโพไซต์ ชนิดที (T-Lymphocyte) หรือเซลล์ที (T-cell) การี่เนื้อเยื่อสร้างเซลล์นำ้ำเหลืองได้ต้องได้รับฮอร์โมนไทโมซิน (thymosin)ที่สร้างจากเนื้อเยื่อบางส่วนจากต่อมไทมัส ต่อมนี้เจริญเต็มที่ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา และจะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
           ฮอร์โทนเกรสตริน (gestrin) สร้างจากเนื้อเยื่อชั้นในของกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ กระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยและกรดไฮโดรคลอริค การหลั่งน้ำย่อยจากตับอ่อน การเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
            ฮอร์โมนซิครีติน (secretin) สร้างจากเนื้อเย่ื่อชั้นในดูโอดินัมขอลำไส้เล็ก ทำหน้าที่กระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยของตับอ่อนน้ำดีจากตัหลั่งฮอร์โมน เมื่ออาหารผ่านจากกระเพาะอาหารผ่านเข้าลำไส้เล็ก

 


  

                                                                 แสดงต่อมไทรอยด์ ต่อมไทมัส และหลอดเลือดบริเวณคอในเด็กเกิดใหม่

 

 

ไฟล์:Gray1178.png