การบ้านมีให้วิเคราะห์และวิจารณ์                ให้เลือกอ่านวรรณกรรมที่น่าศึกษา

และวิเคราะห์เพศวิถีหรือสังคมที่มีมา                   ไม่น้อยกว่าแปดหน้าจงอธิบาย

       แรกครูสั่งให้ส่งในวันสอบ                         บอกครูตีกรอบมากไปใจสลาย

ได้โปรดเลื่อนไปอีกนิดให้สบายสบาย                 ครูจึงคลายเส้นตายให้อีกหนึ่งสัปดาห์

       กำหนดส่งวันที่แปดเดือนหน้านี้                  อย่าได้มีผู้ใดมีปัญหา

เพราะอาจารย์เมตตานักเลื่อนวันมา                     นักศึกษาจึงต้องทำอย่างตั้งใจ

       ฉันเลือกแล้ว “ข้างหลังภาพ” ที่เคยอ่าน       หยิบมาวิจารณ์คงไม่ยากสักเท่าไหร่

หนังสือยืมอาจารย์มาอย่างเร็วไว                       จะเริ่มทำในวันนี้วันฤกษ์

       “ข้างหลังภาพ” เล่าความหลังครั้งก่อนเก่า     ครั้งที่มีเพียง “เรา” ช่างสุขขี

นพพรจ๊ะคุณหญิงครับช่างเข้าที                         “มิตาเกะ” เขาลูกนี้ประทับใจ

       ความรักของสองชนชั้นไม่อาจจบ               ได้อย่างครบองค์ความสุขที่ผ่องใส

ชนชั้นกลางอย่างนพพรต้องเข้าใจ                     ต้องข่มใจ “ชั้นสูง” รักในเผ่าพันธุ์

       “สีน้ำเงิน” สีแห่งเลือดในเผ่าพงศ์               ที่ยังคงเหลืออยู่ก่อนแปรผัน

ชนชั้นกลางเข้ายึดครองเลือนชนชั้น                   คนชาติพันธุ์ “ชั้นสูง” เสื่อมสลาย

       “กีรติ” หญิงสูงศักดิ์ดั่งนางหงส์                  มิมัวหลงในรสรักที่มากหลาย

ไม่เอ่ย “รัก” กล่าววจีให้กับชาย                         รอจนลมหายใจสุดท้ายของตน

       เพราะคำนึงในกรอบของ “จารีต”                เป็นเส้นขีดทางเดินให้สับสน

จึงแสวงหาทางใหม่ใน “รัก” ที่มืดมน                  ต้องจำทน “โลกใหม่” ช่างร้ายจริง

       “ฉันตายโดยปราศจากคนที่ฉันรัก”              ประโยคประจักษ์พยานในทุกสิ่ง

“แต่ฉันก็อิ่มใจว่าฉันมีคนที่ฉันรัก” จริงจริง            ให้ฉันได้พักพิงแม้เพียงแค่ชั่วคราว

       “มิตาเกะ” ภาพนี้ที่มอบให้                        จำได้ไหมที่ที่ใจหายเหน็บหนาว

แม้ต่อมาใจจะถูกซ้ำแทงด้วยหอกหลาว               แต่ดาวในคืนนั้นยังสกาวใน “หัวใจ”

       “ข้างหลังภาพ” มีอะไรมากกว่านั้น              นพพรว่ามันมิใช่แค่ภาพที่แขวนไว้

แต่ภาพนั้นมีชีวิตมี “หัวใจ”                              ที่จะเข้าใจได้เพียงแค่ “สองเรา”

       หวังว่างานนี้จะเสร็จสิ้นลงด้วยดี                 นักศึกษาคนนี้ทำไปด้วยโง่เขลา

วิจารณ์ไปตามเข้าใจบางทีก็เดา                        ด้วยยังเยาว์ขออาจารย์โปรดเข้าใจ              

                                               

 

**************************

สอบวิชานี้วันอังคาร

ไม่มีอะไรให้อ่านเลย

ไม่รู้จะหาอ่านที่ไหนด้วย

งงไปหมดแล้ว

แต่ก็ตั้งใจสอบสุดๆ แล้วกัน

แม้จะไม่มีอะไรในหัวก็ตาม

555+