คำทักทายของประเทศต่างๆ

1.ไทย คำทักทาย >>>  สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ

2.ลาว คำทักทาย  >>>  สบายดีเจ้า/โดย

3.มาเลเซีย คำทักทาย >>> ซาลามัต ดาตัง

4.อินโดนีเซีย คำทักทาย >>> ซาลามัต เชียง

5.พม่า คำทักทาย >>> มิงกะลาบา

6.เวียดนาม คำทักทาย >>> ซินจ่าว

7.กัมพูชา คำทักทาย >>> ซัวซไดย

8.ฟิลิปปินส์ คำทักทาย >>> กูมุสตา/มาบูไฮ

9.จีน คำทักทาย >>> หนี่ห่าว

10.ญีปุ่น คำทักทาย >>> โอฮาโย โกไซมัส (สวัสดีตอนเช้า)

11.เกาหลี คำทักทาย >>> อันยอง ฮาเซโย

12.ฮ่องกง คำทักทาย >>> โจ๋วสั่น(สวัสดีตอนเช้า)เป็นภาษาจีนกวางตุ้งที่ใช้ในฮ่องกง

13.มองโกเลีย คำทักทาย >>> ซานบายเหนอะ

14.อินเดีย คำทักทาย >>> นมัสเต,แต้ถ้าเป็นอินเดียใต้ คำทักทาย >>> นะวะกัม

15.เนปาล คำทักทาย >>> นมัสเต

16.ภูฏาน คำทักทาย >>> กูซูซังโกลา

17.มัลดีฟ คำทักทาย >>> บาร้าบูรู

18.ศรีลังกา คำทักทาย >>> อายุโบวัน

19.สเปน คำทักทาย >>> โอล่า(Hola)

20.กรีซ คำทักทาย >>> ย่ะสุ

21.นอร์เวย์ คำทักทาย >>> ไฮ(Hei)

22.ฟินแลนด์ คำทักทาย >>> เฮย์(Hei)

23.สวีเดน คำทักทาย >>> เฮย์(Hei)

24.อิลตาลี คำทักทาย >>> เชา

25.เปอร์เซีย คำทักทาย >>> ซาลาม

26.เนเธอร์แลนด์ คำทักทาย >>> กู้ดเดนด๊าก(ทางการ)

27.เวลส์ทางตอนเหนือ คำทักทาย >>> ชูมาย

*ข้อมูลอาจจะยังไม่สมบูรณ์ อาจจะขาดไปบางประเทศ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะนำมาแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกครั้งและท่านใดที่ทราบข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะ

ขอบคุณ ภาพประจาก เว็ปไซต์ www.talk.mthai.com ค่ะ