คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส

   วิธีการสร้างคำด้วยการรวมหน่วยคำตั้งเเต่ 2 หน่วยขึ้นไปเข้าเป็นคำคำเดียว ทำหน้าที่เเละมีความหมายเป็นคำคำเดียวนั้นเป็นกระบวนการสร้างคำที่มีอยู่ในภาษาทุกภาษา

     ในภาษาไทย  หน่วยคำที่นำมารวมกันมีคำทั้งที่เป็นชนิดเดียวกันเเละต่างชนิดกัน ความหมาย เเละลักษณะการใช้ก็ต่างกันไปหลายเเบบ

 

ลักษณะของคำซึ่งสร้างขึ้นด้วยการรวมหน่วยคำไว้ที่สำคัญมี 4 ลักษณะดังนี้

1. คำที่สร้างด้วยหน่วยคำที่มีความหมายต่างกัน เรียกว่า คำประสม

2. คำที่สร้างด้วยหน่วยคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน เรียกว่า คำซ้อน

3. คำที่สร้างด้วยหนวยคำเดียวกัน เรียกว่า คำซ้ำ

4. คำที่สร้างด้วยหน่วยคำที่มาจากภาษาบาลีเเละสันสกฤต เรียกว่า คำสมาส

                                                  คำซ้ำ

 ชนิดของคำไทยที่นำมาซ้อนกัน

1. ซ้ำคำนาม เช่น พี่ๆ น้องๆ เด็กๆ

2. ซ้ำคำสรรพนาม เช่น เขาๆ เราๆ คุณๆ

3. ซ้ำคำวิเศษณ์ เช่น เร็วๆ ไวๆ ช้าๆ

4. คำกริยา เช่น นั่งๆ นอนๆ เดิน

5. ซ้ำคำบุพบท เช่น ใกล้ๆ ไกลๆ เหนือๆ

6. ซ้ำคำสันธาน เช่น ทั้งๆที่ เหมือนๆ ราวกับ

7. คำอุทาน โฮๆ อุ๊ยๆ กรี๊ดๆ

                                                   คำสมาส

1. ไม่ใช่คำที่มาจากภาษาบาลีเเละสันสกฤตั้งหมด

2. คำที่ไม่สามารถเเปลจากหลังมาหน้าได้

3. คำบางคำไม่ออกเสียงสระตรงพยางค์ของคำหน้า

 

                                                    คำสนธิ

1. กุ+อุบาย = กุศโลบาย

2. มหา+อรรณพ = มหรรณพ

3. ราช+อุบาย = ราโชบาย

4. นร+อินทร์ = นรินทร์

5. ราช+โอวาท = ราโชวาท