1. เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่ง
  ต่องาน สำนักงานและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้นำมาใช้เป็นเครื่องใช้สำนักงานเป็นเวลานานแล้ว หากขาดเครื่องพิมพ์ดีดไปแล้วธุรกิจต่าง ๆ ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้อาจจะหยุดชะงักได้ก็ได้ เครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนเป็นเครื่องพิมพ์ดีดที่ใช้คนเคาะนิ้วลงบนแป้นอักษร ต่อมาก็ได้มีผู้คิดทำเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า และต่อจากนั้นก็ปรับปรุงเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าให้สามารถพิมพ์เอกสารได้อย่างสวยงามมากขึ้นและปัจจุบันเครื่องพิมพ์ดีดในสำนักงานหลายแห่งไม่ได้นำมาใช้ต่ออีกต่อไป เพราะการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบประมวลผลคำ (Word processing) มาใช้อย่างแพร่หลายจนเข้ามาแทนที่เครื่องพิมพ์ดีดเหล่านั้นไป

 

2.  วิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด  ก็เพื่อจะรักษาเครื่องพิมพ์ดีดให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจากว่าเครื่องพิมพ์ดีดเป็นเครื่องจักรกลที่ชำรุดเสียหายง่ายกว่า เครื่องจักรกลชนิดอื่น ๆ ฉะนั้น การบำรุง รักษาเครื่องพิมพ์ดีด จึงเป็นสิ่งที่ต้องพึงกระทำให้เป็นประจำ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ สะดวกในการบำรุงและดูแล  

การดูแลบำรุง รักษาประจำวัน

 1. เปิดผ้าคลุมเครื่องออก พร้อมทำความสะอาดผ้าคลุมแล้วพับเก็บให้เรียบร้อย
 2. ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องก่อนใช้
 3. หลังจากเลิกใช้แล้ว ใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นให้สะอาด
 4. เคลียแท๊ปที่ตั้งไว้ทั้งหมดออกเสีย
 5. เลื่อนกั้นหน้า กั้นหลัง มาไว้ที่จุดกึ่งกลางของแคร่
 6. เปิดคันโยกฟรีกระดาษ
 7. เปิดคันโยกฟรีบรรทัด
 8. ปรับปุ่มพิมพ์หนัก-เบา อยู่ในตำแหน่งที่เบาที่สุด
 9. ทำความสะอาดใต้เครื่องพิมพ์ดีด
 10. ใช้ผ้าคลุมเครื่องให้เรียบร้อย

3. ประโยชน์ของเครื่องพิมพ์ดีดไทย

 

เครื่องใช้สำนักงานให้ประโยชน์แก่หน่วย งานสำนักงานเป็นอย่างมาก พอจะสรุปได้ดังนี้

1. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย งานที่ผลิตได้นั้น จะแลดูเป็นระเบียบ อ่านง่ายชัดเจน มีประสิทธิภาพ

 

2. ช่วยลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย งานเอกสารที่ทำได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการผลิตลง

 

3. ช่วยให้เกิดความสวยงาม งานที่ผลิตด้วยเครื่องใช้สำนักงาน ย่อมแลดูดีกว่างานที่ผลิตด้วยมือ มีความสม่ำเสมอและจัดได้อย่างมีระเบียบ

 

4. ช่วยลดความเบื่อหน่ายและความเมื่อยล้า งานบางอย่างนั้น ต้องทำซ้ำซากจำเจทำให้เกิดการเบื่อหน่าย และความเมื่อยล้าได้ หากได้นำเอาเครื่องใช้สำนักงานมาช่วยแบ่งเบาภาระได้จะทำให้ลดความเมื่อยล้า ได้

 

5. ช่วยในการควบคุมและตรวจทาน งานบางอย่างอาจลดการตรวจทานลงไปได้ เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ การพิมพ์เช็คให้ลูกค้า จะเสียเวลาในการตรวจทานครั้งแรกเพียงครั้งเดียว