เพื่อนที่ดีมีลักษณะอย่างไร

           ในการเลือกคบเพื่อนจะต้องเลือกคบเพื่อนที่ดี เพราะถ้าคบเพื่อนดีก็จะนำพาแต่สิ่งดีๆ มาให้ แต่ถ้าคบเพื่อนไม่ดี มีแต่นำความเลวร้ายมาให้ ดังนั้นการที่เราจะเลือกคบใครสักคน เราต้องดูให้ดีว่าเพื่อนที่เราจะคบเป็นคนดีหรือไม่ ถ้าดูแล้วว่าเพื่อนที่เราคบไม่ดี เราจะต้องหลีกเลี่ยงจากเพื่อนคนนั้น เพราะจะทำให้เราเสื่อมเสียไปด้วย ซึ่งเพื่อนมีอิทธิพลมากสำหรับวัยรุ่น ไม่มีใครไม่มีเพื่อน เพื่อนเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คอยให้กำลังใจ คอยให้คำปรึกษา จึงทำให้เพื่อนมีบทบาทกับเรามาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกคบเพื่อนที่ดี ซึ่งเพื่อนที่ดีมีลักษณะดังต่อไปนี้

            1. มีความรักเพื่อน เพื่อนที่คบจะต้องมีความรักและความจริงใจให้กับเรา ไม่ทอดทิ้งเราเวลาที่เรามีความทุกข์

            2. ไม่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบ เพื่อนที่คบจะต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองและเอาเปรียบผู้อื่น ซึ่งคนประเภทนี้พบมากในสังคม หากเราคบด้วยก็จะทำให้เราเสื่อมเสีย

            3. มีความขยันหมั่นเพียร เพื่อนที่คบจะต้องมีความขยันและมีความตั้งใจในการเรียน เพราะการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ คนที่ขยันตั้งใจเรียนจะคอยชี้แนะเพื่อนให้ขยันและตั้งใจเรียนด้วย คอยเอาใจใส่ในการเรียน ทำให้เรามีการเรียนที่ดีขึ้น

            4. คอยเป็นกำลังใจให้เรา เพื่อนที่คบจะต้องเป็นกำลังใจให้เรา คอยปลอบใจ และยินดีกับเรา เมื่อเรามีความทุกข์ก็ช่วยกันหาทางแก้ปัญหา ทำให้เราสามารถต่อสู้กับปัญหาได้

            5. ขักนำในทางที่ดี  เพื่อนที่คบจะต้องชักนำไปทางที่ถูกที่ควร คอยเตือนเมื่อเราทำผิด หรือคอยสอนไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดี

            6. มีน้ำใจและเสียสละ เพื่อนที่คบจะต้องมีน้ำใจกับเราหรือกับผู้อื่น มีความเสียสละในบางครั้ง

            7. รู้จักให้อภัย เพื่อนที่คบจะต้องรู้จักคำว่า ให้อภัย โดยถ้าเพื่อนทำผิดจะต้องกล่าวคำว่า"ขอโทษ" และเพื่อนที่ได้รับคำขอโทษจะต้องใจกว้างและให้อภัยเพื่อนเสมอ เพราะเมื่อเพื่อนทำผิดแล้วรู้จักขอโทษเราควรให้โอกาสเขาให้เขาปรับปรุงตัว

           8. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อนที่คบจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท เพราะยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดี จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมัน

           9. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพื่อนที่คบจะต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจเพื่อนด้วยกัน เมื่อเพื่อนมีความทุกข์ จะต้องเป็นผู้ที่เห็นใจและหาทางช่วยแก้ไข ไม่ใช่ไม่สนใจ

          10. ไม่พูดโกหก หยาบคาย พูดส่อเสียดหรือนินทาว่าร้ายผู้อื่น เพื่อนที่คบจะต้องเป็นคนพูดตรงไปตรงมา ไม่พูดโกหก คำหยาบคาย พูดส่อเสียดและพูดนินทาว่าร้ายผู้อื่น ไม่ควรคบเพื่อนประเภทนี้ เพราะจะทำให้เราเสื่อมเสีย

            ดังนั้นการที่เราจะคบเพื่อน เราจะต้องดูให้ดี เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเพื่อนไม่ดีจะชักจูงไปในทางที่ผิด เกิดความเสื่อมเสียให้กับตัวเอง ดังเช่นสุภาษิตที่ว่า "คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล" ฉะนั้นเราจะต้องเลือกคบคนที่ดี เพื่อที่จะชักจูงเราไปในทางที่ดี เพื่อตนเองและสังคมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข