เพลง "สุราษฎร์ธานี

                                             "สุราษฎร์ธานี รุ่งเรืองสมเมืองคนดี
                                              อีกธารตาปี นามพระธีรราชประทาน
                                           เป็นแดนอุดม ไม้ปลา มะพร้าว มาเนินนาน
                                             เหล่าราษฎร์สุขศานต์ มุ่งมั่นขยันทำกิน
                                     มิ่งขวัญ ชาวเมือง มีองค์พระธาตุพุทธศาสน์ประเทือง
                                               ถีนชนกตัญญูยิ่ง เมตตาอยู่อาจิณ
                                                 ร่วมรักแผ่นดิน คนดี นี้ไชโย"
เพลง "สุราษฎร์ธานี รุ่งเรืองสมเมืองคนดี"
เป็นบทเพลงที่ชาวสุราษฎร์ธานี รู้จัก และได้ยินจนคุ้นหูมาช้านาน ก่อนที่จะมาขับขานบทเพลงมนต์สุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน
เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๔๙๕ นายเลื่อน ไขแสง ข้าหลวงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประพันธ์เนื้อร้องเพลงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี

นายวิชา การพิศิษฐ์ เป็น ประธานกรรมการ
นายกฤษณ์ บุญรัตน์ เป็น รองประธานกรรมการ
นายแผ้ว พรหมสวัสดิ์ เป็น กรรมการ
นายสุวดิษฐ์ เนตรพุกกณะ เป็น กรรมการและเลขานุการ

โดยมี วงดนตรี แสงสุรัช มี นายอำนาจ วรรณภูติ เป็นหัวหน้าวง และผู้ให้ทำนอง เป็นบทเพลงที่ประทับใจชาวสุราษฎร์ธานีตราบจนทุกวันนี้

ที่มา http://studentwork.srp.ac.th/Suratthani/Award2/st_10.html