พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่าง  แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าจะขอยกพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 1 พระองค์ คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 

 

รูปพระฉายาลักษณ์

               ทรงประสูติเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2434 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 69 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  ทรงอภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 3 พระองค์คือ

 1.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

2.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

3.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

               พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เสียสละ เนื่องจากในตอนแรกพระองค์ได้ศึกษาในด้านทหารแต่เมื่อเห็นความทุกข์ยากของประชาชนที่มาโรงพยาบาลเนื่องจากขาดแคลนแพทย์ จึงตัดสินพระทัยลาออกจากกองทัพเรือและไปศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขจนสำเร็จ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์เป็นอย่างมาก เช่น ทรงให้เงินสนับสนุนในการจัดสร้างโรงพยาบาลศิริราช และพระราขทานทุนแก่นักเรียนแพทย์ไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อนำความรู้ที่ได้มารักษาประชาชน เป็นต้น จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย