การทดลองลูกโป่งไม่แตก

อุปกรณ์ ลูกโป่ง เข็ม
วิธีทำการทดลอง

1. เป่าลูกโป่งให้เต็มลูก
2. นำเข็มเสียบเข้าไปในลูกโป่ง โดยเสียบผ่านบริเวณปลายของลูกโป่งที่ยังยืดไม่เต็มที่ บริเวณที่มอง เห็นเป็นสีเข้มกว่าบริเวณอื่นอย่างช้าๆ
ผลการทดลอง ลูกโป่งจะไม่แตก หากมีเข็มยาวๆ อาจเสียบจนกระทั่งเข็มทะลุออกจากลูกโป่งอีกด้านบริเวณปากลูกโป่งได้
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น หากสังเกตลูกโป่งที่เป่าแล้วให้ดี จะเห็นว่ามีส่วนที่ยางยังยืดตัวไม่เต็มที่ คือส่วนที่คล้ายสะดือ และส่วนก้นของลูกโป่ง สองส่วนนี้จะเห็นเป็นสีเข้มกว่ายางในส่วนอื่น ถึงจะใช้เข็มเสียบยางส่วนนี้ลูกโป่งก็จะไม่แตก ในทางกลับกันยางจะหดตัวรอบๆ บริเวณที่เสียบทำให้อากาศไม่รั่วไหลออกไป
การนำไปใช้ ในการเกิดอุบัติเหตุโดยการใช้ของมีคมแทงปอดห้ามดึงออกทันที ถ้าดึงออก อากาศจากภายนอกสามารถผ่านเข้าไปได้ ส่งผลปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้ แต่ถ้าไม่ดึงออก จะทำให้ปอดยังคงสภาพอยู่ชั่วขณะ นับว่าเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นกัน