การคูณเลขสองหลักซึ่งหลักสิบเป็น  1  ทั้งสองจำนวน

หลักการทำ

1.นำเลขหลักหน่วยคูณกัน  ได้เท่าไรใส่ไว้ที่ผลลัพธ์ 

แต่ถ้าเกินกว่าสิบให้ทดเลขหลักสิบไว้ในใจ

2.นำตัวคูณทั้งสองหลักบวกกับหลักหน่วยของตัวตั้ง

แล้วรวมกับที่ทดไว้ในใจใส่ไว้หน้าเลขหลักหน่วยที่เขียนไว้เดิม

ในช่องผลลัพธ์  ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

เช่น

15×13 = 195  คิดได้จาก                                                       

                

 

...........................