โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร เปิดสอนแบบโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับม.1-ม.6สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

  

  

เรียนดี มีจรรยา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน