สิ่งที่เรียน

    การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker

วิธีการเรียนรู้

    การเรียนรู้การตัดต่อวีดีโอด้วยโ

ปรแกรม Windows Movie Maker  ผมเริ่มทำด้วยการฝึกใช้โปรแกรมด้วยตนเองโดยการลองผิดลองถูก  แล้วลองตัดต่อวีดีโอขึ้นมาดู  ว่ามีส่วนไหนที่ผมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง  และผมก้อ

นำวีดีโอที่ตัดต่อขึ้นมานั้นไปให้เพื่อนๆและผู้ที่มีความรู้ให้คำแนะนำผลงาน  และผมก็ได้นำคำแนะนำที่ได้มาประยุกต์ใช้และปรับปรุงผลงานในการตัดต่อวีดีโอ
    นอกจากนี้ผมยังศึกษาการตัดต่อวีดีโอและเทคนิคการตัดต่อวีดีโอจากสื่อออนไลน์  เช่น  อินเทอร์เน็ตทามเว็บไซต์ต่างๆ  และจากหนังสือการตัดต่อวีดีโอ
    โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอนอกจาก Windows Movie Maker  อาจใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น

Premiere Pro                                          Sony Vegas

Ulead Studio                                Avid Xpress Pro HD

Final Cut Pro

ผลการเรียน

    ทำให้ผมมีทักษะและความรู้ในการตัดต่อวีดีโอที่สามารถนำไปใช้ในการนำเสนองานต่างๆ  การถ่ายทำหนังสั้น  การตัดต่อ MV เพลง  และยังเป็นพื้นฐานในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนออีด้วย

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์

    การที่เราจะได้ผลงานที่ได้จากการตัดต่อวีดีโอออกมาสักหนึ่งชิ้นนั้น  เราต้องนั่งทำจนกว่าจะได้ผลงานที่เราพึงพอใจซึ่งต้องใช้ทั้งเวลา   ความอดทน  ความพยายาม  ต้องใช้ทั้งความช่างสังเกตผลงานของคนอื่น  เพื่อที่จะได้มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการตัดต่อวีดีโอของเราต่อไป

 

 

 

ผลงานตัดต่อ MV เพลง

 

อ้างอิง

http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Getting-started-with-Windows-Movie-Maker
http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=143403
http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=2&post_id=7988
http://www.thaiclip.com/blog/?p=59

สร้าง : 31 สิงหาคม  2553
แก้ไขบันทึก : 2 กันยายน 2553
แก้ไขบันทึกครั้งที่ 2 : 8 กันยายน 2553

 


นศ.พ.ยุทธพงษ์   มหาชัย 
533070206-7