ธนู อาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ไปจนถึงการทำสงครามในอดีต แต่ในปัจจุบันได้นำอาวุธชนิดนี้มาประยุกต์เป็นกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกันทดสอบความแม่นยำ อีกทั้งยังมีการพัฒนาคันธนูให้เป็นธนูที่มีความทันสมัย ยิงได้แม่นยำยิ่งขึ้น มีความแรงยิ่งขึ้นอีกด้วย ข้าพเจ้าเองก็เป็นผู้ที่มีความสนใจในกีฬายิงธนูเช่นกัน จึงอยากหาซื้อธนูของตัวเองมายิงสักครั้ง แต่เนื่องจากธนูสมัยใหม่แต่ละคันนั้นก็ต้องใช่วัสดุที่มีคุณภาพและมีความพิถีพิถันในการผลิตจึงทำให้ราคาแต่ละคันค่อนข้างแพง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าหากข้าพเจ้าสามารถทำธนูขึ้นมาเองใช้ยิงลองดูเพื่อความแน่ใจว่าชอบและรักกีฬาชนิดนี้จริงๆ ก่อนตัดสินใจซื้อคันธนูของแท้ ก็จะทำให้ไม่เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

 

เป้าหมายการเรียนรู้

  การที่สามารถจะทำคันธนูของตัวเองให้สามารถใช้งานได้จริง และสามารถตั้งท่าการยิงได้ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนใช้กับธนูจริง

วิธีการเรียนรู้ที่จะใช้

ศึกษาวิธีการทำธนูด้วยตนเองจากการศึกษาองค์ประกอบส่วนต่างๆของธนูและเลือกใช้วัสดุที่สามารถทดแทนกันได้ และปรึษาผู้ทที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธนูมาเสนอแนะวิธีการทำขั้นตอนต่างๆ และศึกษาการจัดท่ายิงมาตรฐานจากคลิปการแข่งขันต่างๆจากนักกีฬายิงธนูมืออาชีพ และหาข้อมูลการตั้งท่าแล้วลองทำตามวิธีทีละขึ้น และให้ผู้ที่มีความรู้และชำนาญในการยิงธนูมาสอนด้วยตนเอง

สื่อการเรียนรู้ที่จะใช้

ข้อมูลการทำธนูธนูในอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายหลายแบบ

  การจัดท่ายิงมาตรฐาน มีหลายขึ้นตอน เช่น

 

อาจศึกษาผ่านคลิปวิดีโอการแข่งขันได้เช่นกัน

วิธีพิสูจน์การบรรลุเป้าหมายการเรียน

1.สามารถที่จะทำธนูได้ด้วยตัวเอง และสามารถที่จะใช้ยิงได้จริง

2.สามารถทราบและปฎิบัติการจัดท่าพื้นฐานการยิงธนูได้ และสามารถสอนคนอื่นที่มีความสนใจในเรื่องการยิงธนูได้ด้วย

ภาคผนวก

http://www.archerythai.com

http://www.thailandoutdoor.com

 บันทึกเมื่อ : 29 สิงหาคม 2553