คนใต้จะมีภาษาท่องถิ่นแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน เช่นเรียกว่าตางค์ ภาษาใต้พูดว่าเบี้ย

กลับบ้าน ภาษาใต้พูดว่าหลบบ้าน แต่ดิฉันเป็นคนใต้แต่ใช้ภาษาคำพูดเป็นภาคกลางคะ