บันทึก{{ l3nr.owner.post_counter | number }}  {{ l3nr.owner.followee_counter | number }} {{ l3nr.owner.follower_counter | number }}

 

ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานีให้ทุนปริญญาโท สาขาเคมี

Sponsored Links

มหาวิทยาล้ยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา แขนงเคมี โดยรับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา และการวิจัยทางเคมี ประจำปีการศึกษา 2553

เนื่องจากรัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบุคลากรทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถ ทัดเทียมระดับนานาชาติ จึงได้พยายามให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย ได้มีโอกาสปรับปรุง และยุกระดับมาตรฐานการศึกษารดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิจัย รัฐบาลไทยจึงตั้งศูนย์นวัตกรรมทางเคมี : โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี (Center for innovation in Chemistry) Postgraduate Education and Research Program in (Chemistry, PERCH-CIC) เป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับคัดเลือให้ได้รับการสนับสนุนเพื่อนำไปสู่ความเป็น เลิศทางวิชาการ

รายละเอียดการรับสมัคร
จำนวนที่รับสมัคร 10 ทุน

 เงื่อนไขการรับทุน
1. จะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน/ สามารถและปฏิบัติงานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ และได้คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
2. ต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. ตอ้งเขียนรายงานผลการวิจัยและผลความก้าวหน้าของการวิจัยทุก 6 เดือน
4. ระบุในวิทยานิพนธ์ และงานตีพิมพ์ว่าได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมเคมี
5. เริ่มรับทุนในภาคเรียนที่ 2 ของปีที่เข้าศึกษา (เป็นเวลา 2 ปี)

มูลค่าจำนวนเงินทุน
1. ค่าลงทะเบียน (ตามจำนวนที่จ่ายจริง)
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 6,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 20,000 บาท ต่อปี

รับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2553

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.graduate.sru.ac.th หรือ http://www.reg.sru.ac.th

ทุนการศึกษาอื่นๆ

Tags: ทุนการศึกษา, ทุนการศึกษา ป.โท, ทุนป.โท, ทุนปริญญาโท, ทุนเรียนต่อ ป.โท, ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานีให้ทุนปริญญาโท สาขาเคมี

บันทึกนี้เขียนโดย  เมื่อ 

เข้าระบบ ให้ดาว ไม่ให้แล้ว    บันทึกนี้ยังไม่ได้ดาวได้ดาว {{ l3nr.actionable.vote_counter }}
 
{{ comment.user.fullname }}
{{ comment.name }}
เพิ่มความเห็น
{{ l3nr.current_user.fullname }} - เพิ่มความเห็น
 
 

L3nr

L3nr (อ่านว่า Learner)

สารบัญ บันทึก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง l3nr.org

ระบบแนะนำ

  • GotoKnow คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกประวัติศาสตร์ชีวิตและการทำงาน ครู อาจารย์ คนทำงานภาครัฐและภาคสังคม
  • ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต จัดการการเรียนการสอนได้ง่าย ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา