คำขวัญจังหวัดอำนาจเจริญ

พระมงคลมิ่งเมือง

แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ

งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์

เทพนิมิตพระเหลา

เกาะแก่งเขาแสนสวย

เลอค่าด้วยผ้าไหม

ราษฏร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

 

             คำขวัญที่ยกมาข้างต้นเป็นคำขวัญของจังหวัดอำนาจเจริญ ถ้ากล่าวถึง คำขวัญ คือ บทกลอนที่แต่ละจังหวัดในประเทศไทยแต่งขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัดนั้น อาจเป็นสถานที่สำคัญ สิ่งของขึ้นชื่อ หรือธรรมเนียมประเพณี  เป็นต้น

         ข้าพเจ้าเองเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีคำขวัญประจำจังหวัดดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  จังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดเล็กๆประชาชนอยู่กันไม่หน้าแน่น มีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัดอำนาจเจริญ คือ พระมงคลมิ่งเมือง หรือที่ชาวอำนาจเจริญเรียกว่า วัดพระใหญ่ และทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีช่วงปลายเดือนมกราคม  เพื่อให้ชาวอำนาจเจริญ ร่วมกันทำบุญ บริจาคเงิน เพื่อบูรณะพระพุทธรูปให้งดงามขึ้น นอกจากนี้ยังมีถ้ำศักดิ์สิทธิ์ และสวยงาม คือ ถ้ำแสงเพชร ถ้ำแสงแก้ว และวัดดอยสวรรค์ ที่มีความงดงามเช่นกัน

              คำขวัญประจำจังหวัดมีความสำคัญ  เพราะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ที่ไม่รู้จักจังหวัดเหล่านั้น ว่ามีสถานที่สำคัญๆอะไรบ้าง สิ่งของขึ้นชื่อของจังหวัดนั้นมีอะไรบ้างแก่ผู้สนใจ หรือนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดอีกทางหนึ่ง หลายจังหวัดในประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชาวต่างชาติ  ดึงดูดให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และหลงใหลในวัฒนธรรมและประเพณีไทยอีกด้วย

                คำขวัญของแต่ละจังหวัดล้วนมีความโดดเด่นหลายๆอย่างแตกต่างกันไป ผู้ที่อยู่ในจังหวัดเหล่านั้นควรเก็บรักษาสถานที่สำคัญ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามไว้  เพื่อเป็นความภาคภูมิใจขของคนในจังหวัด และในประเทศไทยของเรา

 

พระพุทธอุทธยานมิ่งมงคล(พระใหญ่)

พระนอนวัดถ้ำแสงเพชร