ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผมชอบอีกอันก็คือโอวัลติน เหมือนเป็นเครื่องดื่มคู่ชีวิตไปแล้วก็ว่าได้ครับ บรรจุภัณฑ์ของโอวันตินก็เป็นที่สะดุดตาและสวยงามอีกด้วย ด้วยการดีไซด์ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นโทนเดียวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำให้เป็นที่จดจำได้ง่ายและเป็นที่ชื่นชอบของผมอีกด้วยครับ