ข้าพเจ้าเป็นคนรักเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็ก ทั้งชอบฟังและชอบร้อง แนวเพลงที่ข้าพเจ้าชอบ คือ เพลงไทยลูกทุ่ง  ซึ่งเป็นแนวเพลงที่มีเอกลักษณ์ มีสำเนียงหรือสำนวนการร้องเฉพาะตัว คือ ต้องมีลูกคอด้วย  การใช้ลูกคอเป็นเรื่องยากมากสำหรับข้าพเจ้า  แต่เพราะความชอบ ชอบแล้วก็อยากทำให้ได้ ข้าพเจ้าจึงเรียนรู้ที่จะมีกระบวนการฝึกเป็นขั้นตอน เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้

วิธีเรียน 

1.ฟังเพลงลูกทุ่งบ่อยๆ

2.ร้องตามเพลงจนร้องได้

3.กดฟังเพลง เมื่อเจอส่วนที่มีลูกคอก็หยุด แล้วร้องตาม ทำอย่างนี้บ่อยๆและซ้ำๆ       จะช่วยให้พัฒนาการการใช้ลูกคอดีขึ้น

ผลการเรียน 

               

              ตอนอยู่ ม.2 ข้าพเจ้าต้องการพิสูจน์ว่าการเรียนรู้และฝึกฝนของข้าพเจ้าสามารถใช้ได้จริง ข้าพเจ้าจึงเข้าประกวดร้องเพลง  และได้รับรางวัลที่ 2 ข้าพเจ้าภูมิใจมากที่ข้าพเจ้าใช้ลูกคอได้ แต่ได้รับคำติมาว่าเสียงไม่ค่อยมีพลัง  ทำให้ข้าพเจ้ารู้ข้อบกพร่องและมีแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์ 

1.สิ่งต่างๆจะสำเร็จและพัฒนาขึ้นเมื่อเราฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆ

2.การร้องเพลงทำให้เป็นคนกล้าที่จะแสดงออก

สื่ออ้างอิง

เพลง น้ำตาสาววาริน เป็นเพลงที่ข้าพเจ้าใช้ฝึกร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงแรกในชีวิต

ภาคผนวก

เพลง เชื่อใจเธอแต่ไม่ไว้ใจเขา โดย นศ.พ.ดารานาถ  มูลสินธ์ 533070189-1

วัน-เดือน-ปี  ที่บันทึก  22 สิงหาคม 2553