"ประสบการณ์การพัฒนาทักษะทางคีย์บอร์ดของข้าพเจ้า"

สิ่งที่เป็นประสบการณ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของข้าพเจ้าคือการเล่นเครื่องดนตรีสากลที่ชื่อว่า "คีย์บอร์ด"

ข้าพเจ้าเคยเรียนคีย์บอร์ดตอนประถม แต่ก็เรียนไปได้เพียงเล็กน้อยก็หยุดเรียน ทำให้ยังไม่สามารถเล่นเป็นเพลง ยาวอย่างสมบูรณ์ได้ ตั้งแต่นั้นก็เพียงแค่เล่นเล็กๆน้อย ฝึกฝนอยู่ที่บ้าน

จนกระทั่งช่วงมัธยมปลายมาจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าเริ่มใส่ใจในการเล่นดนตรีชนิดนี้มากขึ้น จึงเริ่มฝึกฝน และเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งจากการอ่านหนังสือคู่มือที่เคยใช้เรียน และศึกษาการเล่น(ในรูปแบบเปียโน) จากเว็บไซต์ต่างๆ จนกระทั่งเริ่มสามารถอ่านโน้ตเป็น และบรรเลงเป็นเพลงได้มากยิ่งขึ้น

      

วิธีการเรียนรู้

ข้าพเจ้าอาศัยการฝึกฝนด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาทักษะการเล่น ควบคู่ไปกับการอ่านคู่มือสอนวิธีเล่นคีย์บอร์ด รวมทั้งศึกษาผ่านคลิบวีดีโอในเว็บไซต์ที่ทำให้จดจำวิธการเล่น และเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มเล่นได้แล้ว ก็ลองเล่นให้คนในครอบครัวฟังบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแนะข้อผิดพลาดของข้าพเจ้า เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ลการเรีย

แม้จะเป็นการบรรเลงเพลงง่ายๆ ในระดับเบื้องต้น แต่ข้าพเจ้าก็ทำให้ผู้อื่นที่ได้ฟังยอมรับในความสามารถของข้าพเจ้าได้ในระดับที่ข้าพเจ้าพอใจ ทั้งยังเป็นการนำเอาเวลาว่างมาใช้พัฒนาความสามารถทางดนตรีของข้าพเจ้าให้มากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

 

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์

แค่เรามีความตั้งใจ ความพยายาม และใจในการเรียนรู้ ก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆได้

การเล่นดนตรีไม่ใช่แค่การใช้เวลาว่างให้สร้างสรรค์ แต่ยังช่วยสร้างความเพลิดเพลิน และกล่อมเกลาจิตใจให้สงบได้

กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ อาจจะไม่สำคัญเท่าการเรียน แต่หากไม่มีเลยก็คงไม่ใด้ ดังนั้น แค่เรารู้จักแบ่งเวลาให้เป็นก็พอแล้ว

  

สื่ออ้างอิ

http://www.pianothailand.com :: เทคนิคการเล่นเปียโน

http://www.youtube.com :: วีดีโอสอนเล่นเปียโน

 

าคผนว

ตัวอย่างการพัฒนาทักษะการเล่นคีย์บอร์ดของข้าพเจ้า ด้วยเพลง "Way Back into Love"

 

วันเดือนปีที่บันทึก :: 21 สิงหาคม 2553

วันเดือนปีที่ปรับปรุง :: 21 สิงหาคม 2553

นางสาวรัตนาภรณ์ สิริรัตนากุล 533070064-1