ภาพยนตร์ คือ เป็นกระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิลม์ แล้วนำออกฉายในลักษณะที่แสดงให้เห็นภาพเคลื่อนไหว  ภาพที่ปรากฏบนฟิล์มภาพยนตร์หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายทำแล้วเป็นเพียงภาพนิ่งจำนวนมาก ที่มีอิริยาบทหรือแสดงอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยต่อเนื่องกันเป็นช่วงๆ ตามเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทำและตัดต่อมา ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นการแสดงให้เหมือนจริง หรืออาจเป็นการแสดงและสร้างภาพจากจินตนาการของผู้สร้างก็ได้  และการแสดงเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก ของตัวละครที่ต้องการที่จะถ่ายทอด ไปสู่ผู้ชมได้ดี  และน่าสนใจที่สุด

 

                วิธีเรียน
         
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้รับเลือกเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Our Dreams...สู่ฝันเดียวกัน" ซึ่งเป็นหนังที่ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อฉายในงานวันศรีนคริทร์  ซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นนักแสดงมาก่อนเลยจึงไม่มีความชำนาญในการแสดง พี่ๆทีมงานสร้างภาพยนตร์ได้มีการสอนข้าพเจ้าเช่น เวลาเล่นไม่ให้มองกล้อง ควรทำท่าทางอะไรยังไง การแสดงสำคัญที่ว่าควรจะถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครออกไปให้ผู้ชมได้รับรู้  เพราะ การแสดงหมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆ และทีมงานก็ได้ให้คำแนะนำว่าการแสดงที่ดีนั้น เราควรที่จะสวมบทบาทและคิดว่าเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆ เพื่อให้การแสดงออกมาได้ดี ภาพยนตร์ออกมาน่าดู และสมบทบาทยิ่งขึ้น

  

 

 

             ผลการเรียน

          ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์

การที่จะทำงานใดๆ นั้นต้องมีความสามัคคีกัน ความสามัคคี คือ ความสามารถจะทำงานเพื่อส่วนรวม หรือความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันและกัน เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนรวม  มีความทุ่มเทในการทำงาน  ไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆร่วมกันคิดจะได้แนวคิดใหม่ๆเสมอ เช่นเดียวกับการถ่ายละครนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคี ของทุกฝ่าย การแสดงถึงออกมาได้ดี เพราะในฉากๆนึงอาจมีตัวละครหลายตัว ถ้าคนใดคนนึงไม่ตั้งใจ ละครที่ออกมาก็จะออกมาได้ไม่ดี  ดังนั้น ทุกคนจึงต้องมีความสามัคคีและร่วมมือกัน