กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ข้าพเจ้าชอบมาก เพราะได้ฝึกทั้งสมาธิ การวางแผนการเล่นและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ข้าพเจ้าเคยฝึกฝนเมื่อครั้งเรียนชั้นม.1 ซึ่งผ่านมานานมากแล้วและไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกเล่นนัก บัดนี้ ข้าพเจ้าจึงอยากที่จะฟื้นฟูและพัฒนาทักษะการเล่นแบดมินตันของตนให้ดียิ่งขึ้น

 

เป้าหมายของข้าพเจ้า..คืออะไร ?

เป้าหมายทั่วไป - ต้องการฝึกฝนเล่นแบดมินตันให้สม่ำเสมอยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวร่างกาย

เป้าหมายเฉพาะ - เพื่อฝึกฝนการเล่นแบดมินตันให้มีความชำนาญ สามารถเข้าใจกฎ กติกาสากลที่ถูกต้องของกีฬาแบดมินตัน

       เป้าหมายดังกล่าวสำคัญต่อ ความต้องการออกกำลังกายอย่างจริงจังของข้าพเจ้า เพราะปัจจุบันข้าพเจ้าค่อนข้างที่จะเจ็บป่วยบ่อย และมีสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวร่างกายลดลง

 

ข้าพเจ้าจะเรียนรู้อย่างไร.. ?

       สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ข้าพเจ้าจะใช้เวลาว่างไปเล่นแบดมินตันที่โรงยิม กับเพื่อนๆ อาศัยประสบการณ์เดิมที่เคยฝึนฝนตอนเด็กมาใช้ร่วมด้วย และศึกษากฎกติกาการเล่นและเทคนิคอื่นๆจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

      ส่วนการเรียนรู้จากบุคคลอื่นๆ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากข้าพเจ้าลงเรียนวิชาเลือกเสรีในรายวิชาแบดมินตัน ข้าพเจ้าก็จะฝึกฝนทักษะในชั่วโมงเรียนจากอาจารย์ผู้สอน และขอคำแนะนำการเล่นที่ถูกต้องจากอาจารย์

       หากมีโอกาส ข้าพเจ้าก็จะรับชมการแข่งขันของนักกีฬาอาชีพ เพื่อให้ได้เห็นการเล่นจริง อาจจะทำให้เข้าใจเทคนิคและกติกาการเล่นได้ดียิ่งขึ้น

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าบรรลุเป้าหมาย..?

      ข้าพเจ้าจะประเมินตนเอง โดยสังเกตว่าในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันมีการเคลื่อนไหวร่างกายคล่องตัวดีขึ้นหรือไม่ หากมีโอกาสข้าพเจ้าก็จะลงแข่งขันแบดมินตันเพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริง  นอกจากนั้น หากข้าพเจ้าสามารถสอนทักษะและอธิบายกติกาการเล่นให้เพื่อนเข้าใจได้ ก็แสดงว่า ข้าพเจ้าบรรลุจุดประสงค์แล้ว..

 


ข้าพเจ้าฝึกฝนการเล่นแบดมินตันที่โรงยิมของมหาวิทยาลัย

* UPDATE ผลการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมา

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เป็นตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์ แข่งขันแบดมินตันในงานกีฬาน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งข้าพเจ้าลงทำการแข่งขันประเภททีมหญิง ข้าพเจ้าได้ตำแหน่งเดี่ยวมือ 1 ซึ่งผลการแข่งขันกับทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ แพ้ 2-1และตกรอบไป (เดี่ยวมือ1แพทยศาสตร์ชนะ ส่วนเดี่ยวมือ2และหญิงคู่ วิศวกรรมศาสตร์ชนะ)  จึงทำให้ได้แข่งขันเพียงครั้งเดียว แต่ประสบการณ์ครั้งนี้มีคุณค่าต่อข้าพเจ้ามาก เป็นการกระตุ้นให้ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเอง ทั้งทางทักษะกีฬาและการควบคุมจิตใจให้เป็นนักกีฬาที่แท้จริง

นอกจากนั้น ในชั่วโมงเรียนวิชาเลือกเสรีแบดมินตัน มีการสอบทักษะต่างๆ ทั้งท่าทางการตี แบ็กแฮนด์ โฟร์แฮนด์ การจับไม้ที่ถูกต้อง การตีโต้ และการเสิร์ฟลูก ข้าพเจ้าสามารถทำได้ดี คือสอบผ่านทุกอย่าง แม้บางครั้งจะต้องแก้ไขบ้าง และข้าพเจ้ายังได้นำความรู้และทักษะที่ฝึกฝน ไปแนะนำการตีแบดมินตันที่ถูกต้องให้เพื่อนๆได้บางส่วน

  

ภาคผนวก

  • เว็บไซต์ที่ใช้ศึกษากฎกติกาการเล่นแบดมินตัน

       http://www.badmintonthai.or.th/bdthai/

  • ตัวอย่างวิดิทัศน์การแข่งขันกีฬาแบดมินตันของนักกีฬาอาชีพ

      

  • การฝึกฝนเล่นแบดมินตันของข้าพเจ้า ในช่วงที่ผ่านมา

     

 

ณัฐธิดา อินเจริญ 533070295-2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บันทึก - 19 สิงหาคม 2553

ปรับปรุงครั้งล่าสุด - 5 กันยายน 2553