การเล่านิทานเป็เนรือ่งที่สนุกมาก เชื่อว่าหลายคนก็ชอบที่จะเล่าสิ่งต่างๆที่ตัวเองรับรู้ให้คนอื่นฟังต่อ
ซึ่งการเล่านิทานนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ ทุกคนทำได้โดยง่าย
แต่ข้าพเจ้าเลือกที่จะลองเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการสร้างความสนุก และยังฝึกทางด้านภาษาทั้งการพูด รวมไปถึบงคำศัพท์ต่างๆ 
และทักษะทางการแสดงอีกด้วย 
การเรียนรู้ของข้าพเจ้าเริ่มจากศึกษาจากวิดีทัศน์บนอินเตอร์เน็ท เเล้วจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ไปหานิทานเรื่องสั้นๆมา
โดยจะเน้นเป็นเรื่องที่ตัวเองเคยอ่านเป็นภาษาไทยมาก่อนเเล้ว ต่อมาก็มาลองอ่านทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ
ต่อมาก็ลองกำหนดเสียงตัวละครต่างๆ ว่าตัวละครลักษณะนี้ควรจะเป็นเสียงใด เพื่อให้เวลาเล่าเสียงจะไม่ซ้ำกัน ทำให้ผู้ฟัง ฟังได้เข้าใจ
หลังจากนั้นก็พยายามจำเนื้อหาที่ตนเองจะเล่า ซึ่งข้าพเจ้าได้ฝึกพูดต่อหน้ากระจกทุกวัน และได้ลองเล่านิทานให้เพื่อนๆได้ฟังด้วย
ผลจากการเรียนในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้ชนะรางวัล รองชนะเลิศ จากการแข่ง story telling competition 
ในงานวันLanguage Day ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้รับใบประกาศณียบัตรและเงินรางวัลด้วย
จากประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้คนมากขึ้น  
ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการอ่าน และการพูด รวมไปถึงทักษะทางการแสดงของข้าพเจ้าพัฒนาขึ้นด้วย
 

       การเล่านิทานเป็นเรื่องที่สนุกมาก เชื่อว่าหลายคนก็ชอบที่จะเล่าสิ่งต่างๆที่ตัวเองรับรู้ให้คนอื่นฟังต่อ ซึ่งการเล่านิทานนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนทำได้โดยง่าย แต่ข้าพเจ้าเลือกที่จะลองเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการสร้างความสนุก และยังฝึกทางด้านภาษาทั้งการพูด รวมไปถึงคำศัพท์ต่างๆ และพัฒนาทักษะทางการแสดงอีกด้วย

 

        การเรียนรู้ของข้าพเจ้าเริ่มจากศึกษาจากวิดีทัศน์บนอินเตอร์เน็ท เเล้วจากนั้น ข้าพเจ้าก็ได้ไปหานิทานเรื่องสั้นๆมา โดยจะเน้นเป็นเรื่องที่ตัวเองเคยอ่านเป็นภาษาไทยมาก่อนเเล้ว ต่อมาก็มาลองอ่านทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ ต่อมาก็ลองกำหนดเสียงตัวละครต่างๆว่าตัวละครลักษณะนี้ควรจะเป็นเสียงใด เพื่อให้เวลาเล่าเสียงจะไม่ซ้ำกัน ทำให้ผู้ฟัง ฟังได้เข้าใจ หลังจากนั้นก็พยายามจำเนื้อหาที่ตนเองจะเล่า ซึ่งข้าพเจ้าได้ฝึกพูดต่อหน้ากระจกทุกวัน และได้ลองเล่านิทานให้เพื่อนๆได้ฟังด้วย

 

   ผลจากการเรียนในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้ชนะรางวัล รองชนะเลิศ จากการแข่ง story telling ในงานวันLanguage Day ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้รับใบประกาศณียบัตรและเงินรางวัลด้ว

 

   จากประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้คนมากขึ้น ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการอ่าน และการพูด รวมไปถึงทักษะทางการแสดงของข้าพเจ้าพัฒนาขึ้นด้วย

 

Goldilocks & Three Bears Story telling by ME


 

 

เอกสารอ้างอิง

http://42explore.com/story.htm
http://www.dltk-teach.com/rhymes/goldilocks_story.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Storytelling
http://www.youtube.com/watch?v=rRVWwNmN-9U