ศาสนาอิสลามและการแต่งกาย

               เป็นศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีคนนับถือประมาณ 1,600 ล้านคน นับว่ามีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสองในโลก พื้นที่รวมของกลุ่มประเทศมุสลิมทั้งหมดประมาณ 34,722,286 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ลองจิจูด 141 องศาตะวันออก ทางด้านตะวันออกของเขตพรมแดนประเทศอินโดนีเซีย ทอดยาวไปจนถึงลองจิจูด 17.29 องศาตะวันตก ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล (Senegal) ซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา จนถึงละติจูด 55.26 องศาเหนือ บริเวณเส้นเขตแดนตอนเหนือของประเทศคาซัคสถาน ทอดยาวเรื่อยไปจนถึงเส้นเขตแดนทางตอนใต้ของประเทศแทนซาเนีย ที่ละติจูด 11.44 องศาใต้ในโลกของเรานี้มีจำนวนประเทศกว่า 200 ประเทศ เป็นประเทศมุสลิมกว่า 67 ประเทศ ในประเทศไทยมีศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ศาสดาของศาสนาอิสลามคือ มุฮัมหมัดศาสนาอิสลาม คือ ความศรัทธา ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติและจริยธรรม ซึ่งบรรดาศาสดา ที่อัลลอฮฺ ได้ประทานลงมาเป็นผู้นำ เพื่อมาสั่งสอนและแนะนำแก่มวลมนุษยชาติ สิ่งทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่า ดีน หรือ ศาสนา นั่นเอง ผู้ที่มีความศรัทธาจะตระหนักอยู่เสมอว่า ชีวิตของเขาได้พันธนาการเข้ากับอำนาจสูงสุดของพระผู้ทรงสร้างโลก ในทุกสถานภาพของเขาจะรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า และมอบหมายตนเองให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์ตลอดเวลา เขาเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงและมีสมาธิเสมอ

                         แบบไหนถึงจะเรียกว่าการคุลมฮิญาบ ?

           คำถาม อัสลามุอะลัยกุมค่ะ ดิฉันอยากทราบบางอย่างเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การแต่งกายของมุสลิมะฮ์ มันมีเพียงฮิญาบกระนั้นหรือที่มีความจำเป็นหรือว่ามีสิ่งจำเป็นอื่นๆอีกนอก จากฮิญาบ คือมีน้องมุสลิมะฮ์คนหนึ่งหล่อนใส่ฮิญาบแต่แต่งหน้า สวมกางเกงยีนส์หรือเสื้อรัดรูป ภาพออกมาเลยดูแปลกๆสำหรับมุสลิมะฮ์ ญาซากัลลอฮ์ค่ะ

          คำตอบ การแต่งกายตามหลักการอิสลามมิใช่แค่การปิดศีรษะและการใส่เสื้อแขนยาวหรือ เสี้อผ้าที่ยาวลงมาถึงตาตุ่มแต่มันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นอัต ลักษณ์ของอิสลามสำหรับมุสลิมะฮ์

          อัลลอฮ์ ได้กล่าวไว้ใน “ซูเราะฮ์อัน นูร” ถึงกฏเกณฑ์ที่มีความสำคัญในการแต่งกายตามหลักการอิสลาม การกล่าวอย่างกว้างๆที่อยู่ในอัล กุรอานได้รับการอธิบายอย่างละเอียดในซุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม มีดังต่อไปนี้

- เสื้อผ้าต้องหลวมๆและไม่รัดตรงทรวดทรงของร่างกาย

- อย่าสวมเสื้อผ้าโปร่งหรือมองทะลุเข้าไปได้

- อย่าสวมเสื้อผ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่ศรัทธา

- อย่าใส่น้ำหอมที่ส่งกลิ่นเย้ายวน

- อย่าสวมเสื้อผ้าที่แสดงถึงความโอ้อวด

- อย่าสวมเสื้อผ้าที่เป็นจุดสนใจให้กับผู้ชาย

หาก เธอทราบถึงข้อบังคับเหล่านี้แล้ว เธอสามารถตัดสินได้เลยว่าการแต่งกายตามหลักการอิสลามก็จะออกมาในรูปเดียวกัน นี้และสามารถกำหนดถึงความหมายที่แท้จริงของฮิญาบ

สำหรับ ผู้หญิงที่แต่งหน้าและใส่กางเกงยีนส์ที่รัดรูป พวกเธออาจจะยังไม่เข้าใจถึงความหมายและแก่นแท้ของการแต่งกายตามหลักการอิส ลามก็ได้

 

ที่มา: http://islam.in.th/hijab-rules