กิจกรรมทดลองวิทยาศสตร์

                          ไข่เอย..จงนิ่ม

จุดประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้ความเป็นกรดและแคลเซียม

อุปกรณ์

 • แก้ว 1 ใบ
 • ไข่ไก่ 1 ฟอง
 • น้ำส้มสายชู

วิธีทดลอง

 1. นำไข่ไก่ใส่ลงไปในแก้ว
 2. เทน้ำส้มสายชูลงไปให้ท่วมไข่
 3. ทิ้งไว้ 1 คืน  อดใจรอนะพอตอนเช้าเทน้ำออกก็แล้วลองจับไข่ดูซิ.

 

 

 

คำถาม

 • ในน้ำส้มสายชูมีสารเคมีเป็นกรดหรือเบส
 • เปลือกไข่มีสารชนิดใดหุ้มอยู่
 • เมื่อทิ้งไข่ไว่หนึ่งคืนไข่จะออกมาเป็นในลัษณะใด

เฉลย

 • ในน้ำส้มสายชูมีสารเป็นกรดที่ชื่อว่าอะซิดิก
 • ในเปลือกใข่มีแคลเซียมหุ้มอยู่
 • เมื่อทิ้งใข่ไว้หนึ่งคืนใข่จะนิ้ม เพราะเปลือกไข่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เปลือกไข่แข็ง  เมื่อถูกละลายหายไป เปลือกไข่จึงนิ่ม
  กระดูกเรา ก็มีแคลเซียมเช่นกัน คราวหน้าเพื่อนๆกิน KFC.แล้วเอากระดูกไก่

มาทดลองดูนะว่าเป็นอย่างไร

 

 

        สมาชิคในกลุ่ม

 1. นางสาวสมฤดี บัวเผื่อน   รหัส 036
 2. นางสาวสุนิสา  สีมาวงษ์          051
 3. นางสาวกุลนิดา  ค้าคุ้ม             006
 4. นางสาวกนกพร กาลจักร          038