วิธีการเพ้นท์เล็บ ที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกามีอยู่ 4 แบบคือ

     1 )การเพ้นท์เล็บแบบปลายพู่กัน

     2 )การเพ้นท์เล็บแบบ 3D (การปั้นแป้ง)

     3 )การเพ้นท์เล็บแบบหยดน้ำ

     4 )การเพ้นท์เล็บแบบเทคนิคแอร์บรัช

สำหรับการเพ้นท์เล็บที่จะนำมากล่าว ณ ที่นี้ จะเป็นเทคนิคการเพ้นท์เล็บสำหรับผู้เริ่มต้น มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้