การแกัไขพฤติกรรมเด็กดื้อและการชอบรังแกเพื่อนโดยการเล่านิทาน

นุสรณ์จิต ธรรมศิริ.2544. การแก้ไขพฤติกรรมเด็กดื้อและการชอบรังแกเพื่อนโดยการเล่านิทาน

                   การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กดื้อหรือเด็กเกเรชอบแกล้งเพื่อนของเด็กปฐมวัยควรเป็นไปด้วยความละมุนละม่อมเช่นงานวิจัยของผู้วิจัยท่านนี้ซึ่งใช้การเล่านิทานเพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                   การวิจัยของท่านนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวและชอบรังแกเพื่อนโดยการเล่านิทาน นิทานที่เลือกมาจะเป็นนิทานประเภทส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งมีจำนวน 5 เรื่องคือ 1.เรื่องเจ้าจุกจอมเกเร 2.เรื่องน้องเดือนผู้น่ารัก 3.เรื่องเก่งกับโต๊ะ 4.เรื่องคุณแม่กับคุณลูก 5.เรื่องกระรอกกตัญญู เนื้อหาของนิทานจะมีคติสอนใจสอดแทรกอยู่           

                   จากการวิจัยรวม 3 สัปดาห์นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น พฤติกรรมการรังแกเพื่อนลดลง

                   นอกจากหนังสือนิทานแล้ว ในปัจจุบันมีสื่อนวัตกรรมมากมายที่น่าสนใจ ควรนำสื่อเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้อาจเป็นในรูป CD DVD ก็ได้

 ที่มา : นุสรณ์จิต ธรรมศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์