**วันนี้แพทก็จะมาบอกถึงการสนทนาภาษาจีน คำคัพท์ภาษาจีนที่ใช้กันทั่วๆไปในชีวิตประจำวันนะค่ะ

你好(ni hao) อ่านว่า หนีห่าว แปลว่า สวัสดี

早安(zao an) อ่านว่า เจ่าอัน แปลว่า อรุณสวัสดิ์

午安 (wu an) อ่านว่า อู่อัน  แปลว่า สวัสดีตอนบ่าย

晚安 (wan an) อ่านว่า หว่านอัน  แปลว่า ราตีสวัสดิ์ 

谢谢(xie xie) อ่านว่า เซี๊ยเซี๋ย แปลว่า ขอบคุณ

对不起(dui bu qi) อ่านว่า ตุ้ยปู้ฉี แปลว่า ขอโทษ

没关系(mei guan xi) อ่านว่า เหม่ยกวนซี แปลว่า ไม่เป็นไร

不客气(bu ke qi) อ่านว่า ปู๋เค่อชี แปลว่า ไม่ต้องเกรงใจ

很高兴认识你 (hen gao xing ren shi ni ) อ่านว่า เหิ่นเกาซิ่งเริ่นชื่อหนี่ แปลว่า ยินดีที่ได้รู้จัก

再见 (zai jian) อ่านว่า ไจ้เจี้ยน แปลว่า ลาก่อน

นี่ก็เป็นการทักทายแบบเบื้องต้นของภาษาจีนนะค่ะ