วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

 

สำหรับวันนี้อาจารย์ได้สอนทำกระเป๋าจากผ้า ซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้

๑ ) เข็ม

๒ ) ด้าย

๓ ) กรรไกร

๔ ) เศษผ้า

อาจารย์ได้สอนให้นักศึกษารู้ถึงวิธีการทำกระเป๋า โดยเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้

อันดับแรกอาจารย์จะแจกผ้าทั้งหมด 3 ชิ้น ประกอบด้วย  ผ้าผืนเล็กสุดสีชมพู

 1 ชิ้น ผ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อย่สีน้ำเงิน 2 ชิ้น

        ก่อนอื่นอาจารย์ให้นักศึกษาทำการตัดผ้าผืนสีชมพูให้เป็นสัญลักษณ์ของตัวเรา ซึ่งดิฉันตัดเป็นรูปตัวโอ ซึ่งเป็นชื่อเล่นของดิฉัน  จากนั้นทำการตัดผ้าออกมา  แล้วทำการเนารอบๆตัวอักษร  แล้วนำตัวอักษรที่เนาไปเนาติดกับผ้าสีน้ำเงิน  แล้วก็ทำการคุัทเวิร์ค  ก็นำผ้าสีน้ำเงินมาประกบกัน โดยการนำ้มาเนาติดกัน 3 ด้าน ซึ่งจะปล่อยว่างไว้ด้านหนึ่งเพื่อเป็นด้านเปิด แล้วก็ทำการด้นถอยหลัง โดยหลังจากเนานั่นก็ทำการคัทเวิร์ค หลังจากนั่นก็กับด้านพลิกกระเป๋าออกก็ถือว่าเป็นการเสร๊จ

วิธีต่อไปคือการทำสายกระเป๋า นำเศษผ้าสีใดก็ได้มาตัดเปนยาวๆ พอประมาณกับกระเป๋าเรา  แล้วก็ทำการเนาสองด้านประกบกันแบบถี่ๆ  หลังจากนั่นก็กับด้านในออกด้านนอก แล้วนะไปติดกับมุมกระเป๋าด้านในของทั้งสอง ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้น  ออกมาเป็นดังนี้

                                     

 

 

    * หมายเหตุ

                                

 

วิธีการเนา

- จับผ้าด้วยมือซ้ายจับเข็มด้วยมือขวา

- แทงเข็มขึ้น - ลง ให้ปมด้ายอยู่ด้านล่างของผ้า  

- ทำซ้ำๆแบบนี้ไปตามต้องการ

                                 

 

วิธีการด้นถอยหลัง

- เริ่มด้วยวิธีการเข็มทิ่มมาตรงจุดที่ 1 แล้วย้อนมาแทงลงตรงจุดที่ 2 โดยให้ปลายเข็มแทงลงที่จุดที่ 3 ในเวลาเดียวกัน

- ดึงด้ายขึ้นตลอด

- จากนั่นแทงเข็มลงที่จุดที่ 4 ใช้ปลายเข็มทิ่มลงที่จุดที่ 5 แล้วดึงด้ายผ่านตลอด

- ทำซ้ำตามต้องการ

                        

วิธีการคัทเวิร์ค

- เริ่มจากจุดที่ 1 แทงเข็มขึ้นมา ดึงด้ายตวัดปลายเข็ม

- แทงเข็มลงจุดที่ 2 แทงขึ้นในจุดที่ 3

- ทำซ้ำามต้องการ