เหตุผลของการเปิดบันทึกนี้คือ  ได้เข้าไปอ่านที่สหวิชาดอทคอม  พบเห็นบันทึกเรื่องนิราศนรินทร์ ของอาจารย์ท่านหนึ่งเห็นว่ามีคุณค่ามาก  เนื่องจากท่านได้ทยอยเขียนเป็นตอนๆ  บันทึกดังกล่าวจึงอยู่อย่างกระจัดกระจาย  เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้สนใจ  จึงเปิดบันทึกนี้เพื่อรวบรวมให้   บทความที่เกี่ยวข้องกับนิราศนิรินทร์อยู่ในที่เดียวกัน

รู้จักนิราศ

นิราศนรินทร์

นิราศนรินทร์ที่วิกิพิเดีย

คำศัพท์บทแปลโดยพี่สดายุ

อธิบายความโดยครูปัทมา

e-learning ทางไกลผ่านดาวเทียม

ฝากนาง

ผู้หญิงของนายนรินทร์

รินรสพระธรรมแสดงค่ำเช้า 

กรุงเทพแสนงดงาม

แบบทดสอบเรื่องนิราศนรินทร์

แบบทดสอบจากhttp://www.jd.in.th

 

           นิราศนรินทร์ที่ สหวิชาดอทคอม

           

นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

          ที่มา

http://203.144.136.10/service/mod/heritage/nation/nirad/nirad.htm

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sdayoo&month=07-2007&date=11&group=25&gblog=1

http://edltv.thai.net/

http://gotoknow.org/blog/krupatama/114205

http://www.sahavicha.com

http://www.jd.in.th/e_learning/th41102/index.html