ถ้าหากว่าเราต้องการหาวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากแล้ว เพราะความก้าวหน้าทางด้านอินเทอร์เน็ตทำให้เราไม่ต้องไปอ่านและถ่ายเอกสารถึงมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เพียงแต่เราเข้าไปดาวน์โหลดจากเว็บของมหาวิทยาลัย  ผมมีเว็บที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้  ตามข้อมูลhttp://www.chontech.ac.th/~abhichat/1/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=1