นิทาน เรื่อง แม่หมาขาว
วันหนึ่ง  มีแม่หมาตัวหนึ่งที่ท้องแก่มากมีบ้านล้างอยู่หลังหนึ่งแม่หมาขาวจึงเขาไปออกลูกในบ้านล้างแต่ในตอนนั้นปรากดว่าแม่หมาออกลูกมาสามคนเป็นคนแม่หมาแปลกใจมากที่อยุ่ๆออกลูกมาเป็นคนพอลูกๆโตขึ้นน้องสองคนรักแม่มากแต่ในตอนนั้นพี่คนโต
     สาดนำร้อนใส่แม่หมาขาวจนแม่หมาขาวตายนั้นแม่หมาขาวใด้บอกลูกสองคนว่าท่า
แม่ตายให้เอาศพของแม่ไปฝังที่ไต้ที่นอนของลูกถ้าคบห้าอาทิตย์แล้วศพของ แม่จะ
กายเป็นทองคำและเงินทองลูกคนสุดท้องเสือใจมากอยากฆ่าพี่มากว่าอย่าสร้างบาบให้
ตนเองพอคบห้าอาทิตย์ลูกจึงไปขุดซากศพของแม่ขึ้นมาศพของแม่กายเงินและทองมากมาย
ข้อคิดให้รักแม่มากๆ