ผมได้ไปหาข้อมูลมาทำเป็นคู่มือใช้งานโปรแกรม SPSS ในการทำวิจัย หวังว่าคงได้ใช้ประโยชน์ ดาวน์โหลดได้ตามนี้ครับ

http://learners.in.th/file/attaphon14/trainingSPSS.doc